Forskjell mellom versjoner av «Virtuell PC-lab»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 1: Linje 1:
'''Vi trenger piloter!'''
+
'''Hvorfor Virtuelle PC-labber?'''
 
 
Ta kontakt med [http://www.uib.no/personer/Irene.Ludvigsen.Husa Irene Ludvigsen Husa] om du ønsker å være pilot.
 
 
 
 
Når studenter og underviser har behov for tilpasset infrastruktur og IT-verktøy i undervisning må de ofte forholde seg til spesifikke og tilrettelagte PC-labber. Ved å ta i bruk skyteknologi for å virtualisere PC-lab, kan vi tilby både studenter og underviser tilpassete oppsett som er tilgjengelig på egen PC og som dermed er uavhengig av lokasjon. De virtuelle instansene kan tilpasses til emnet og dette kan kobles sammen med MittUiB.
 
Når studenter og underviser har behov for tilpasset infrastruktur og IT-verktøy i undervisning må de ofte forholde seg til spesifikke og tilrettelagte PC-labber. Ved å ta i bruk skyteknologi for å virtualisere PC-lab, kan vi tilby både studenter og underviser tilpassete oppsett som er tilgjengelig på egen PC og som dermed er uavhengig av lokasjon. De virtuelle instansene kan tilpasses til emnet og dette kan kobles sammen med MittUiB.
  
IT-avdelingen ønsker å bygge en virtuell PC-lab basert på vår infrastrukturtjeneste [[UH-IaaS| UH-IaaS]]. Vi planlegger å tilby Linux klient [[Ubuntu|Ubuntu]] og Windows terminalserver for studenter tilsvarende [[skrivebord.uib.no|Skrivebord.uib.no]] for ansatte.
+
'''Forprosjekt'''
På sikt ønsker vi også å tilby applikasjoner for eksempel [http://jupyter.org Jupyter Notebook].  
+
Virtuell PC-lab forprosjektet ble ledet av Irene Ludvigsen Husa og bygget opp en proof-of-concept virtuell PC-lab basert på vår infrastrukturtjeneste [[UH-IaaS| UH-IaaS]]. Linux klient og Windows terminalserver for studenter tilsvarende [[skrivebord.uib.no|Skrivebord.uib.no]] for ansatte ble tilbudt fagmiljøene for pilotering.  
 
 
  
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon så er det bare å ta kontakt med prosjektleder:
+
'''Videre arbeid: Tredjepartsportalen'''
Irene Ludvigsen Husa (IT-avdelingen) http://www.uib.no/personer/Irene.Ludvigsen.Husa
+
Virtuell PC-lab prosjektet ble innlemmet i UiBs satsning på utvikling og implementering av digitale verktøy og tjenester gjennom UiB læringslabprogrammet i august 2018. Her tas konseptet om en virtuell PC-lab videre i det som nå kalles Tredjepartsportalen, som skal tilgjengeliggjøre tredjeparts verktøy til undervisning og vurdering i et skalerbart, selvbetjent grensesnitt på studentenes eget utstyr. Prosjektleder er [https://www.uib.no/personer/B.Nerheim| Magnus Svendsen Nerheim]. Les mer om satsningen [https://www.uib.no/l%C3%A6ringslab/122105/satsningsomr%C3%A5der-i-uib-l%C3%A6ringslab| her].

Revisjonen fra 12. mar. 2019 kl. 11:45

Hvorfor Virtuelle PC-labber? Når studenter og underviser har behov for tilpasset infrastruktur og IT-verktøy i undervisning må de ofte forholde seg til spesifikke og tilrettelagte PC-labber. Ved å ta i bruk skyteknologi for å virtualisere PC-lab, kan vi tilby både studenter og underviser tilpassete oppsett som er tilgjengelig på egen PC og som dermed er uavhengig av lokasjon. De virtuelle instansene kan tilpasses til emnet og dette kan kobles sammen med MittUiB.

Forprosjekt Virtuell PC-lab forprosjektet ble ledet av Irene Ludvigsen Husa og bygget opp en proof-of-concept virtuell PC-lab basert på vår infrastrukturtjeneste UH-IaaS. Linux klient og Windows terminalserver for studenter tilsvarende Skrivebord.uib.no for ansatte ble tilbudt fagmiljøene for pilotering.

Videre arbeid: Tredjepartsportalen Virtuell PC-lab prosjektet ble innlemmet i UiBs satsning på utvikling og implementering av digitale verktøy og tjenester gjennom UiB læringslabprogrammet i august 2018. Her tas konseptet om en virtuell PC-lab videre i det som nå kalles Tredjepartsportalen, som skal tilgjengeliggjøre tredjeparts verktøy til undervisning og vurdering i et skalerbart, selvbetjent grensesnitt på studentenes eget utstyr. Prosjektleder er Magnus Svendsen Nerheim. Les mer om satsningen her.