Videokonferanserom

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 11. apr. 2011 kl. 09:49 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Videokonferanserom

Plassering: SR:1230, 1. etasje i Stein Rokkans hus

Muséplass 1 skal bygges om og i den sammenheng vil videokonferanseutstyret flyttes til rom SR:1230, 1. etasje i Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5. Flyttingen skjer i begynnelsen av uke 15. Det vil derfor ikke være mulig å bestille videokonferanse før mot slutten av denne uken(med forbehold om at AV-leverandør er ferdig med installasjon og testing av utstyret). Utstyret vil stå permanent i dette rommet framover. Bestilling av videokonferanserommet gjøres på samme måte som før, ved at det legges inn en melding til IT-avdelingen på https://bs.uib.no/. Vi vil etter hvert få en enklere web-basert bestilling, som annonseres når den er klar.


Utstyr: Tandberg Profile 6000 MXP kodek. Denne kan koble sammen opp til seks deltagende parter inkludert Museplass 1, og i tillegg koble til fem deltagere på telefon.

Det er plass til syv personer i rommet.

For å bestille rommet og evt. brukerstøtte, vennligst registrer en sak i Issue-tracker eller ring BRITA - Brukerstøtte ved IT-avdelingen på (555) 84700. Oppgi IP-adresse eller ISDN-nummer til de deltagende parter, opplys om hvem som skal sette opp konferansen og opplys om kontaktperson og kontakttelefonnummer for hvert deltagersted.

For konferanser utenom vanlig arbeidstid må det bestilles brukerstøtte på overtid for å låse brukerne inn i lokalet og gi evt. hjelp med utstyret. Dette forutsetter at personell er tilgjengelig. Kostnaden må dekkes av brukeravdeling etter gjeldende overtidssatser.


Teknisk informasjon om videokonferanserommet på Museplass 1

For videokonferanse over internett (IP) er nummeret: 129.177.2.40

For videokonferanse over ISDN er linjenumrene:

Gruppenummer: + 47 55 58 38 30

(A1) + 47 55 58 38 30

(A2) + 47 55 58 38 31


(B1) + 47 55 58 38 32

(B2) + 47 55 58 38 33


(C1) + 47 55 58 38 34

(C2) + 47 55 58 38 35


Telefonnummeret til konferanserommet er + 47 555 8 38 50

Priser

IP: Ingen kostnad innenfor vanlig arbeidstid.

ISDN 256 kbps: 6 ganger vanlig telefonsats.

For konferanser som krever brukerstøtte utenom vanlig arbeidstid må bruker dekke kostnaden for dette (overtid).