Forskjell mellom versjoner av «Videokonferanserom»

m
Linje 1: Linje 1:
 
=== Videokonferanserom ===
 
=== Videokonferanserom ===
Plassering: SR:1230, 1. etasje i Stein Rokkans hus
+
Plassering: SR:1230, 1. etasje i Stein Rokkans hus.
  
'''Muséplass 1 skal bygges om og i den sammenheng vil videokonferanseutstyret flyttes til rom SR:1230, 1. etasje i Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5. Flyttingen skjer i begynnelsen av uke 15. Det vil derfor ikke være mulig å bestille videokonferanse før mot slutten av denne uken(med forbehold om at AV-leverandør er ferdig med installasjon og testing av utstyret). Utstyret vil stå permanent i dette rommet framover.'''
+
Det er plass til seks personer i rommet.
'''Bestilling av videokonferanserommet gjøres på samme måte som før, ved at det legges inn en melding til IT-avdelingen på https://bs.uib.no/. Vi vil etter hvert få en enklere web-basert bestilling, som annonseres når den er klar.'''
 
  
 +
For å bestille rommet vennligst registrer en sak i [https://bs.uib.no Issue-tracker] eller ring [[BRITA]] - Brukerstøtte ved IT-avdelingen, tlf. (555) 84700.
  
 +
Oppgi IP-adresse til de deltagende parter, opplys om hvem som skal sette opp konferansen og opplys om kontaktperson og kontakttelefonnummer for hvert deltagersted.
  
Utstyr: Tandberg Profile 6000 MXP kodek. Denne kan koble sammen opp til seks deltagende parter inkludert Museplass 1,
+
Ansatte ved UiB har tilgang til rommet med sitt nøkkelkort/kode mellom kl 0700 og 2000 mandag-fredag. For konferanser utenom dette må man avtale å låne eget nøkkelkort IT-avdelingen.
og i tillegg koble til fem deltagere telefon.
 
  
Det er plass til syv personer i rommet.
+
Vi regner med at bruk av rommet normalt kan foregå ved selvbetjening. Dersom man trenger veiledning på forhånd eller brukerstøtte under konferansen, må dette avtales på forhånd. Brukerens enhet må dekke eventuell overtidskostand ved støtte utenom arbeidstid.
  
For å bestille rommet og evt. brukerstøtte, vennligst registrer en sak i [https://bs.uib.no Issue-tracker] eller ring BRITA - Brukerstøtte ved IT-avdelingen på (555) 84700.
+
===Teknisk informasjon om videokonferanserommet===
Oppgi IP-adresse eller ISDN-nummer til de deltagende parter, opplys om hvem som skal sette opp konferansen og opplys om kontaktperson og kontakttelefonnummer for hvert deltagersted.
 
  
For konferanser utenom vanlig arbeidstid må det bestilles brukerstøtte på overtid for å låse brukerne inn i lokalet og gi evt. hjelp med utstyret. Dette forutsetter at personell er tilgjengelig. Kostnaden må dekkes av brukeravdeling etter gjeldende overtidssatser.  
+
Utstyret i rommet er en Tandberg Profile 6000 MXP kodek. Denne kan koble sammen opp til seks deltagende parter inkludert vårt rom, og i tillegg koble til fem deltagere på telefon.
  
 +
For videokonferanse over internett (IP) er nummeret: 129.177.__.__
  
===Teknisk informasjon om videokonferanserommet på Museplass 1===
+
[[Kategori:Telekonferanse]]
 
+
[[Kategori:Tjenester fra IT-avdelingen]]
For videokonferanse over internett (IP) er nummeret: 129.177.2.40
+
[[Kategori:Videokonferanse]]
 
 
For videokonferanse over ISDN er linjenumrene:
 
 
 
Gruppenummer:
 
+ 47 55 58 38 30
 
 
 
(A1) + 47 55 58 38 30
 
 
 
(A2) + 47 55 58 38 31
 
 
 
 
 
(B1) + 47 55 58 38 32
 
 
 
(B2) + 47 55 58 38 33
 
 
 
 
 
(C1) + 47 55 58 38 34
 
 
 
(C2) + 47 55 58 38 35
 
 
 
 
 
Telefonnummeret til konferanserommet er  + 47 555 8 38 50
 
 
 
=== Priser ===
 
 
 
IP: Ingen kostnad innenfor vanlig arbeidstid.
 
 
 
ISDN 256 kbps: 6 ganger vanlig telefonsats.
 
 
 
For konferanser som krever brukerstøtte utenom vanlig arbeidstid må bruker dekke kostnaden for dette  (overtid).
 
  
 
[[Kategori:Telekonferanse]]
 
[[Kategori:Telekonferanse]]
 
[[Kategori:Tjenester fra IT-avdelingen]]
 
[[Kategori:Tjenester fra IT-avdelingen]]
 
[[Kategori:Videokonferanse]]
 
[[Kategori:Videokonferanse]]

Revisjonen fra 13. apr. 2011 kl. 13:25

Videokonferanserom

Plassering: SR:1230, 1. etasje i Stein Rokkans hus.

Det er plass til seks personer i rommet.

For å bestille rommet vennligst registrer en sak i Issue-tracker eller ring BRITA - Brukerstøtte ved IT-avdelingen, tlf. (555) 84700.

Oppgi IP-adresse til de deltagende parter, opplys om hvem som skal sette opp konferansen og opplys om kontaktperson og kontakttelefonnummer for hvert deltagersted.

Ansatte ved UiB har tilgang til rommet med sitt nøkkelkort/kode mellom kl 0700 og 2000 mandag-fredag. For konferanser utenom dette må man avtale å låne eget nøkkelkort på IT-avdelingen.

Vi regner med at bruk av rommet normalt kan foregå ved selvbetjening. Dersom man trenger veiledning på forhånd eller brukerstøtte under konferansen, må dette avtales på forhånd. Brukerens enhet må dekke eventuell overtidskostand ved støtte utenom arbeidstid.

Teknisk informasjon om videokonferanserommet

Utstyret i rommet er en Tandberg Profile 6000 MXP kodek. Denne kan koble sammen opp til seks deltagende parter inkludert vårt rom, og i tillegg koble til fem deltagere på telefon.

For videokonferanse over internett (IP) er nummeret: 129.177.__.__