Videokonferanse

Revisjon per 11. mai 2016 kl. 13:14 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Skille mellom videokonferanse og webkonferanse

Eksempel på videokonferanse

UiB har rom med dedikert utstyr for videokonferanse. Videokonferanseutstyr brukt i egnede rom gir god kvalitet på lyd- og bildeoverføring. Man kan da få videokonferanser mellom to eller flere rom, med flere deltakere i hvert rom, som erstatter fysiske møter i de fleste henseende. Det finnes også eget utstyr og programvare for å få med brukere på PC-er med bra kvalitet på forbindelsen.

Eksempel på webkonferanse

Webkonferanse er betegnelse på en teknologisk enklere kommunikasjon, typisk mellom to (i noen tilfeller flere) deltakere som sitter med hver sin PC med webkamera og mikrofon/hodetelefon.

Dersom man skal ha konferanser som så langt som mulig erstatter fysiske møter, bør videokonferanse brukes! Webkonferanse kan likevel ha sin funksjon for enklere møter mellom et begrenset antall parter.