Forskjell mellom versjoner av «Vevtjenester ved UiB»

Linje 16: Linje 16:
 
* [http://nyheter.uib.no/  På Høyden - Nettavis for UiB]
 
* [http://nyheter.uib.no/  På Høyden - Nettavis for UiB]
 
* [https://sebra.uib.no/  Sebra] - Sentralt BRukeradministrasjonsSystem
 
* [https://sebra.uib.no/  Sebra] - Sentralt BRukeradministrasjonsSystem
* [http://studentportal.uib.no/  Studentportalen] - [http://miside.uib.no/  Mi side]
+
* [http://miside.uib.no/  Mi side]
 
* [https://studentweb.uib.no/  Studentweb]
 
* [https://studentweb.uib.no/  Studentweb]
 
* [http://elkat.uib.no/  Søk etter ansatte]
 
* [http://elkat.uib.no/  Søk etter ansatte]

Revisjonen fra 2. mar. 2010 kl. 20:27


Universitetet i Bergen tilbyr en rekke tjenester via vev.

Med dette menes at en kan benytte en vev-leser (nettleser) for å aksessere tjenesten.

Listen under viser tilgjengelige vev-tjenester fra Universitetet i Bergen.