Forskjell mellom versjoner av «Vevtjenester ved UiB»

Linje 7: Linje 7:
  
 
Listen under viser tilgjengelige vev-tjenester fra Universitetet i Bergen.  
 
Listen under viser tilgjengelige vev-tjenester fra Universitetet i Bergen.  
 
<s>Disse finnes lenker til fra vevsider om de respektive faglige eller administrative emner der de naturlig hører hjemme. En del av dem finnes også under.</s>
 
  
 
* [http://bibliotekportalen.uib.no/  Bibliotekportalen]
 
* [http://bibliotekportalen.uib.no/  Bibliotekportalen]

Revisjonen fra 2. mar. 2010 kl. 18:43


Viktig melding.gif Trenger gjennomgang Denne artikkelen trenger muligens oppdateringer og/eller endringer.


Universitetet i Bergen tilbyr en rekke tjenester via vev.

Med dette menes at en kan benytte en vev-leser (nettleser) for å aksessere tjenesten.

Listen under viser tilgjengelige vev-tjenester fra Universitetet i Bergen.