Velkommen til samhandlings og sikkerhetspakken

Revisjon per 13. feb. 2020 kl. 16:37 av Abu084 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Denne siden er en samleside for informasjon i forbindelse med overgang til Office 365 i UiB.
Her vil vi samle nyttig informasjon for alle som migreres og skal gå i gang med å ta i bruk dette.

OBS: Denne siden er under bygging pr Februar 2020.

Hvorfor gjør vi dette?
[Kristian skriver noe om prosjektet?]
Eller står dette i infoeposten?

Dette får du i samhandlings og sikkerhetspakken

Hva er egentlig Office 365

Office 365 er en samling skybaserte tjenester og applikasjoner fra Microsoft som alltid er oppdatert.
Disse tjenestene inneholder bl.a.:

Hva betyr det for meg at min epost skal migreres?

All migrering av epost vil foregå puljevis og du vil få beskjed i forkant om når din pulje står for tur. Uten at du merker det vil vi flytte eposten din. Når det er ferdig og verifisert
vil du få en beskjed i Outlook om å lukke og starte Outlook igjen dersom du har Outlook åpen. Dette er i hovedsak det du som bruker vil merke. Men du vil også få en mer tilgjengelig
epost som følge av at den nå ligger i skyen. [Mer plass enn tidligere?]

Du kan lese mer om migrering til Exchange Online her:
https://it.uib.no/Exchange_online_migrering

Hva er godkjenning med flere faktorer (MFA)?

MFA står for Multi Factor Authentication (godkjenning med flere faktorer) og betyr i prinsippet at du benytter to faktorer for å bekrefte din identitet ved pålogging.
Den ene faktoren er naturligvis passordet ditt og den andre faktoren er å bekrefte via enten SMS eller en App (Authenticator).
Dette gjør at dataene du har tilgang ved hjelp av din brukerprofil er 99,9 % mindre utsatt for risiko ved identitetstyveri. Se lenke til grundigere forklaring nederst på siden.

Hva betyr det for meg at mine personlige filer ligger i skyen?

I den samme prosessen vil vi også rulle ut OneDrive. Dette er en tjeneste som gir deg et personlig område i skyen der du kan lagre dine personlige jobbfiler.
Filer du tidligere har lagret enten på desktop, O: eller W: skal fra nå av lagres i OneDrive. Det er unntak for sensitive filer i SORT kategori som fortsatt skal lagres i [XZYZZX].
En stor fordel for deg er at alle filene dine også vil være tilgjengelig i "skyen" og dermed også på alle dine mobile enheter som mobiltelefon og nettbrett.
Du kan enten installere en app eller nå filene dine via en webside. Det er også mulig å dele lenker til filer med de du samhandler med og det er mulighet for å samskrive i dokumenter.
Se mer informasjon nederst dersom du ønsker å vite mer om OneDrive.

Filer skal flyttes fra hjemmeområde på O: til OneDrive.

Brukere flytter selv over filer fra O: (og W: dersom du har filer der) til OneDrive. Det er her viktig at man tar stilling til hvilke filer enhver har behov
for å ta med videre og hvilke filer som har sentistivt innhold og som ikke skal lagres i skyen. [lagringsveiledning]
Den enkleste måten å utføre dette på er klippe ut de filene du ønsker å ta vare på fra O:/W: og lime inn i OneDrive-mappen din.

Hva må jeg vite om informasjonklassifisering av filer og epost?

For å beskytte informasjonen vi behandler hos UiB benytter vi (Microsoft) Azure Information Protection (AIP) for filer av typen Word, Excel og Powerpoint - samt for E-post (Outlook).
Du vil se en eller flere nye knapper i disse applikasjonene etter at du er migrert til skyen. Se link nederst på siden for mer informasjon om dette.
Dersom du ikke selv setter annen klassifikasjon, vil standard Åpen/Grønn være gjeldende klassifisering.

Mer detaljert informasjon om de andre ulike delene av Office 365 finner du her:

Hva er Office 365?
Hva er Exchange Online?
Hva er Microsoft Teams?
Hva er OneDrive?
Hva er Azure Information Protection?
Hva er Multi Factor Authentication?

Og ved å søke på Kategori Office 365.