Vanlige spørsmål rundt mobiltelefoni

Revisjon per 26. sep. 2018 kl. 09:02 av Rsa025 (diskusjon | bidrag) (Ny side: === Jeg er ny ved UiB, og ønsker å få overført nummeret mitt til UiB. Hvordan går jeg frem? === Fyll ut avtaleskjema sammen med nærmeste leder. Signeres og sendes til mobil@uib.no…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Jeg er ny ved UiB, og ønsker å få overført nummeret mitt til UiB. Hvordan går jeg frem?

Fyll ut avtaleskjema sammen med nærmeste leder. Signeres og sendes til mobil@uib.no eller som vedlegg i IssueTracker. Dersom ditt abonnement står på din tidligere arbeidsgiver, er det fint om vi får oppgitt organisasjonsnummer og mobilnummer til administrativt ansvarlig fra din forrige arbeidsgiver. Hvis ditt nåværende abonnement tilhører en annen operatør enn Telenor, vil du trenge et nytt SIM-kort. Dette vil du få utlevert på IT-avdelingen, eller sendt pr. internpost etter avtale.

Jeg er ny ved UiB, har privat mobil fra før og ønsker å få overført nummeret mitt til UiB. Jeg ønsker ikke å kjøpe ny telefon. Hvordan går jeg frem?

Ordningen med mobiltelefon betalt av arbeidsgiver er hjemlet i Statens personalhåndbok og gjelder bare mobiltelefon med abonnement (når det er tjenstlige behov for det). Hvis UiB skal dekke abonnementet og du bruker privat telefon, må du likevel skattlegges som du har mobiltelefon dekket av arbeidsgiver. Dette gjøres som en sjablongbeskatning der et fast beløp for EK-tjenester (elektroniske kommunikasjonstjenester) legges til din skattbare inntekt, ca. kr 4400 pr år. Det er mulig dette vil være ugunstig for deg ettersom du allerede har betalt for din mobiltelefon. Vi kan ikke nekte deg å benytte ordningen på denne måten, men vil råde deg til å vurdere det igjen. Det er ryddigere hvis reglene følges som beskrevet og du får både telefon og abonnement fra UiB.

Telefonen min er skadet. Skjermen er knust, eller jeg har mister den i vann. Er den forsikret?

UiB som er en del av staten forsikrer ikke telefoner. Staten er selvassurandør. Vann og væskeskade dekkes ikke av produsentens garanti eller reklamasjon. Ved skadet telefon, meld inn sak på IssueTracker, for vurdering og evt. sending til service. Dette skal være avklart på forhånd med nærmeste leder. Dere vil da få et prisoverslag på en evt. reparasjon som må godkjennes. Ved godkjent beløp må nærmeste leder generere et PM-nummer i Basware, som skal sendes til saksbehandler, og så videre til serviceverksted.


Dersom skade er opplagt fabrikasjonsfeil eller produksjonsfeil skal man ikke betale.

Jeg trenger ny telefon, hvordan går jeg frem?

Snakk med nærmeste leder, som bestiller hos ATEA via Basware. Se også retningslinjene Kjøp og bruk av mobiltelefon dekket av UiB
Husk at ordningen omfatter både innkjøp av ny telefon og nytt abonnement.

Det er bestilt ny telefon til meg. Hvor kan jeg hente den?

Alle nye telefoner blir levert direkte til bestiller. Har du UiB-abonnement fra før, vil ditt gamle SIM-kort mest sannsynlig passe i den nye telefonen.

Jeg har en telefon og et nettbrett eller 4G ruter, kan jeg bruke dette sammen med mitt abonnement på UiB?

Ja, meld inn en sak til IssueTracker, så ser vi på det.

Jeg trenger større datakvote, hvordan går jeg frem?

Snakk med nærmeste leder, og be vedkommende opprette sak i IssueTracker IssueTracker eller sende e-post til mobil@uib.no hvor det bes om økning av data på ditt abonnement.

Jeg har fått ny mobil, har abonnement via UiB, men det gamle SIM-kortet passer ikke. Hva gjør jeg?

Meld inn en sak på IssueTracker, så ordner vi nytt SIM-kort til deg.

Jeg har fått ny mobil, og ønsker å ta med meg innholdet fra den gamle til den nye. Hvordan går jeg frem?

Se egen side: Overføring av innhold fra gammel mobiltelefon