VPN-oppkobling på iPhone og iPad

Revisjon per 16. mar. 2011 kl. 14:48 av Msmfl (diskusjon | bidrag)


Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen
Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Denne siden inneholder guid for opprettelse av en VPN-forbindelse mot UiB sitt nettverk på iPhone / iPad.

Manuelt VPN-oppsett

Sette opp forbindelsen første gang:

 1. Trykk på ikontet for "Instillinger" og trykk "Generelt" >
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


 2. Trykk på "Nettverk" >
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


 3. Trykk på "VPN" >
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


 4. Trykk på "legg til VPN-kongigurasjon...>
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


 5. Velg de rette valgene og skriv inn det som er vist på bildet. studenter erstatter ansatt med student og trykk "Aktiver"
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


 6. Trykk på "VPN" O, skriv så inn Passord og trykk "Ferdig" --kobler til og godkjenner. bildet skal da vise som vist her og du er nå VPN oppkoblet
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen 1. Klikk på "Use my Internet connection (VPN)"
  Win7 VPN5 mod.JPG

 2. Skriv "vpn-student.uib.no" i feltet "Internet adress" ("vpn-ansatt.uib.no" dersom du er ansatt), og gi koblingen et valgfritt navn i feltet "Destination name:".
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen

  Klikk på knappen "Next".

 3. Skriv inn ditt brukernavn etterfulgt av "@student" i feltet "User name" ("@ansatt" dersom du er ansatt), skriv inn ditt UiB-passord i feltet "Password".
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen

  Klikk på knappen "Connect".

 4. Dersom alt gikk bra skal du nå få opp et bilde som sier at du er tilkoblet.

Hvis ikke og du får opp feilmeldinger som: "You are not authorized to view this page". Kan du prøve å gå tilbake til punkt 6 og bruke "@ansatt.uib.no"(@student.uib.no). Dette skal rette opp i denne feilen. Det er også registrert en del tilfeller at man ikke får logge på VPN etter passordskifte 12/4. Det kan forekomme feil hvis du har nyttet mellomrom og andre spesialtegn i det nye passordet. Dette vil lage problem ved pålogging via vpn, både frå Windows og Mac. Hvis dette gjelder deg så skift passord igjen og pass på at du bare har tall og bokstaver i passordet (både store og små bokstaver.
Win7 VPN8.JPG


Koble fra:

 1. Klikk på ikonet som ligner på en dataskjerm nede til høyre.<br\>
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


 2. Du får opp en liste over nettverk som du er tilkoblet. Klikk på VPN-forbindelsen som du er tilkoblet.<br\>
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen


 3. Klikk på knappen "Disconnect".<br\>
  Feil under oppretting av miniatyrbilde: Kan ikke lagre miniatyrbilde til målbanen