VPN-oppkobling fra HTC smarttelefon med Android

Revisjon per 23. sep. 2012 kl. 09:54 av Wsa090 (diskusjon | bidrag) (feil i url)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


For sikker kryptert datautveksling på smarttelefoner anbefales VPN.

Denne veiledningen er laget på HTC Incredible S med Android 2.3.5 og HTC Sense 3.0.

Se også siden om mobil sikkerhet.

1) Gå til alle applikasjoner.

Android-telefon HTC startskjermbilde app-knapp.jpg


2) Trykk på "Innstillinger".

Android-telefon-innstillinger-ikon.jpg


3) Velg "Trådløst og nettverk".

4) Velg "VPN-innstillinger".

Android-telefon-innstillinger-tradlost og nettverk.jpg


5) Klikk på "Legg til VPN".

Android-telefon-innstillinger-tradlost og nettverk-VPN-Legg til.jpg


6) Velg "Legg til PPTP-VPN".

7) Innstillinger for VPN UiB (se illustrasjon under):

7a) Klikk på VPN-navn og skriv inn UiB og trykk OK.

7b) Klikk på "Velg VPN-tjener" og skriv inn vpn-ansatt.uib.no eller vpn-student.uib.no og trykk OK.

7c) "Aktiver kryptering" skal være valgt: PPTP-kryptering er aktivert.

7d) DNS-søkesti trenger du ikke angi.

Android-telefon-innstillinger-tradlost og nettverk-VPN-detaljer.jpg

7e) Trykk tilbakeknappen, og du skal få melding om at innstillingene for UiB er lagret.

8) For å koble til, trykk på UiB.

Skriv så inn ditt UiB-brukernavn etterfulgt av @ansatt.uib.no eller @student.uib.no.

Skriv inn ditt UiB-passord og trykk på "Koble til".