Utrangering av datautstyr

Revisjon per 10. jan. 2014 kl. 12:20 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Når datautstyr ikke lenger skal brukes ved UiB, må det utrangeres. Dette innebærer bl.a. at utstyret føres ut av UiBs anleggsregister, og at evt. lagringsmedier i utstyret destrueres forsvarlig.

Merk: Hvis datautstyr skal gies bort eller gjenbrukes utenfor UiB, må lisensiert programvare fjernes! Dette gjelder også operativsystem som er oppgadert med lisenser fra UiB-lisensavtaler. (Windows må f.eks. tilbakestilles til den versjonen som ble levert md maskinen, eller ny lisens som kjøpes utenom UiBs lisensavtaler.)

Se informasjon om utstyrsregistrering på ansattsidene som inneholder regler for utrangering/kassasjon/salg av utstyr samt linker til relevante skjemaer.