Forskjell mellom versjoner av «Utgifter telefonabbonement»

(Ny side: Telepriser: Telecom-markedet har de senere årene endret seg kraftig der kostnad er flyttet fra bruk til tilgang - man betaler for abonnement og utstyr, ikke trafikk. Både priser og bru...)
 
(Tømmer siden)
 
Linje 1: Linje 1:
Telepriser:
 
Telecom-markedet har de senere årene endret seg kraftig der kostnad er flyttet fra bruk til tilgang - man betaler for abonnement og utstyr, ikke trafikk. Både priser og bruk er i endring, og UiBs variable kostnader til telefoni har halvert seg de siste tre årene mens investeringskostnadene har gått kraftig opp. Dette gjenspeiler seg ikke i hvordan kostnadene fordeles videre på miljøene, noe som gjør det svært vanskelig å fakturere miljøene "riktig".
 
  
Vi vil endre faktureringsprosessen for telefoni på følgende måte:
 
1. Slutte med månedlig fakturering for trafikk og påløpte kostnader
 
2. Øke abonnementsavgiften slik at trafikkostnader også dekkes over denne. 
 
3. Gjøre abonnementsavgiften til en trappetrinnsmodell slik at man har tre forskjellige priser avhengig av om apparatet bare har tilgang til å ringe internt på UiB, bare ringe nasjonale samtaler eller også kan brukes til å ringe utenlands.
 
4. Flytte fakturering for nytt sluttbrukerutstyr og kostnadsgenererende endringer til IT-avdelingens fakturadatabase slik at disse behandles standardisert og effektivt.
 
Endringen vil øke forutsigbarheten for telefoni-utgifter. Den vil også forenkle hverdagen for IT-avdelingens fakturaansvarlige og enhetenes fakturabehandlere, samt spare UiB for kostnadene til behandling av rundt 400 internfakturaer i året. 
 
 
Fast abonnementspris pr år for apparater fra og med 2.halvår vil være:
 
 
*• Telefonabonnement med tilgang til å ringe internasjonalt:  kr 1550.- pr år
 
*• Telefonabonnement med tilgang til å ringe innenlands:  kr 1420.- pr år
 
*• Telefonabonnement med tilgang til å ringe lokalt ved UiB:  kr 1100.- pr år
 
 
Når det gjelder hvilken takstgruppe de forskjellige nummerene har på deres institutt så kommer det frem på siste faktureringsunderlag som ble sendt til dere i vår dette år.
 
Ta kontakt med den som har fått denne utskriften for deres institutt.
 

Nåværende revisjon fra 27. mai 2015 kl. 14:06