Forskjell mellom versjoner av «UiB publiserer åpne data»

(Fjerna visning av innhaldsoversikt)
 
(2 mellomliggende revisjoner av en annen bruker er ikke vist)
Linje 6: Linje 6:
  
 
== Bare begynnelsen ==
 
== Bare begynnelsen ==
UiB er så vidt vi vet det første norske universitetet som har publisert åpne data. Foreløpig er det data knyttet til timeplan og utvekslingsavtaler som er publisert, men tanken er at her skal legges ut mer.
+
IT-avdelingen kjenner ikke til at andre norske universiteter har publisert åpne data på denne måten. Foreløpig er det data knyttet til timeplan og utvekslingsavtaler som er publisert, men tanken er at her skal legges ut mer.
  
 
Det er dataeiere/systemeiere som må godkjenne hvilke data som kan tilgjengeliggjøres. For eksempel kan informasjon om bygninger og adresser være aktuelt å få gjort tilgjengelig for interesserte som kan tenke seg å lage apper. Spesielt fra studenthold er det flere som har kommet med innspill til data de ønsker få tilgang til.
 
Det er dataeiere/systemeiere som må godkjenne hvilke data som kan tilgjengeliggjøres. For eksempel kan informasjon om bygninger og adresser være aktuelt å få gjort tilgjengelig for interesserte som kan tenke seg å lage apper. Spesielt fra studenthold er det flere som har kommet med innspill til data de ønsker få tilgang til.
Linje 22: Linje 22:
  
 
[[Kategori:Åpne standarder]]
 
[[Kategori:Åpne standarder]]
[[Kategori:Aktuelt 2013]]
 

Nåværende revisjon fra 9. mar. 2017 kl. 14:39

Enorme mengder informasjon finnes i offentlig virksomhet. Regjerningen ønsker å tilgjengeliggjøre deler av dette for å gi nye muligheter for verdiskaping. UiB følger opp, og har nå publisert sine første åpne datasett.

Dataene er gjort tilgjengelig gjennom DIFI sine nettsider data.norge.no, som er en portal for åpne data innen offentlig sektor. Der kan du nå også finne UiBs første åpne datasett. Informasjonen er maskinlesbar, men ikke lettlest for mennesker.

Bare begynnelsen

IT-avdelingen kjenner ikke til at andre norske universiteter har publisert åpne data på denne måten. Foreløpig er det data knyttet til timeplan og utvekslingsavtaler som er publisert, men tanken er at her skal legges ut mer.

Det er dataeiere/systemeiere som må godkjenne hvilke data som kan tilgjengeliggjøres. For eksempel kan informasjon om bygninger og adresser være aktuelt å få gjort tilgjengelig for interesserte som kan tenke seg å lage apper. Spesielt fra studenthold er det flere som har kommet med innspill til data de ønsker få tilgang til.

Samarbeid

IT-avdelingen vil kunne ta seg av det tekniske med publiseringen. På IT-avdelingen er det Cato Kolås og Michael Menk som har vært pådrivere for arbeidet med åpne data og laget den tekniske løsningen. Samarbeidspartner har vært Studieadministrativ avdeling.

App-konkurranse

http://data.norge.no er det lyst ut en konkurranse som heter Apps4Norge. Dette er en konkurranse for utvikling av de beste appene basert på åpne offentlige data.

Regjerningen ønsker tilgjengeliggjøring

Det er Kunnskapsdepartementets intensjon at offentlige virksomheter skal kartlegge hvilke data man har, vurdere hva som kan legges ut for viderebruk og ha en strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data. Det finnes en del informasjon om dette på regjeringen.no, blant annet innen temaet IKT for verdiskaping

Er du interessert, kan du finne mer informasjon på IT-avdelingens oversiktsside om åpne data.