Forskjell mellom versjoner av «Ubuntu»

m (unity tekst)
m (fjernet en linje angående kde / gnome)
Linje 22: Linje 22:
  
 
Unity Dash er det nye menysystemet, og stedet hvor du finner alle programmer som er installert. Du kan klikke deg rundt i kategoriene, eller bare søke opp programmet ved å skrive navnet på det du vil kjøre. Ting å prøve "firefox", "thunderbird", "printer", "settings" med mer.
 
Unity Dash er det nye menysystemet, og stedet hvor du finner alle programmer som er installert. Du kan klikke deg rundt i kategoriene, eller bare søke opp programmet ved å skrive navnet på det du vil kjøre. Ting å prøve "firefox", "thunderbird", "printer", "settings" med mer.
 
 
Om du ikke vil bruke den nye Unity vindusbehandleren kan du endre vindusbehandler før du logger inn. Alternativer til Unity er Gnome og KDE
 
  
 
=== Utskrift ===
 
=== Utskrift ===
Linje 106: Linje 103:
 
Du får nå opp "Nvidia X server configuration" verktøyet som blant annet lar deg detektere skjermer som er koblet til maskinen, velge extended / clone modus, oppløsning, rotasjon og i hvilken rekkefølge skjermene skal stå i.
 
Du får nå opp "Nvidia X server configuration" verktøyet som blant annet lar deg detektere skjermer som er koblet til maskinen, velge extended / clone modus, oppløsning, rotasjon og i hvilken rekkefølge skjermene skal stå i.
  
[[Kategori:Linux]]
 
[[Kategori:Ubuntu]]
 
 
[[Kategori:Linux]]
 
[[Kategori:Linux]]
 
[[Kategori:Ubuntu]]
 
[[Kategori:Ubuntu]]

Revisjonen fra 19. apr. 2012 kl. 13:35

Ubuntu på klientdriftede maskiner

Introduksjon

Våren 2012 fases Fedora 14 ut på alle linux klientdriftede maskiner, til fordel for Ubuntu 12.04 LTS. Ubuntu 12.04 LTS er er operativssystem som skal være støttet i 5 år, i motsetning til Fedora som opererer med sykluser på 1 år. Dette gjør at maskiner som blir installert våren 2012 i teorien ikke trenger å reinstalleres iløpet av sin levetid.

For de som er vant med Fedora vil overgangen til Ubuntu representere et ganske stort steg m.t.p hvordan brukergrensesnittet er lagt opp. Eksempelvis er de klasssiske menyene forsvunnet, og erstattet med "Unity".

Denne wikisiden vil være utgangspunktet for brukerrelatert informasjon. På denne siden vil du finne kort informasjon, og linker videre til mer utførlige bruksanvisninger etterhvert som ting faller på plass.

Om du synes denne siden er litt lang kan du bruke indekslisten for å hoppe til det avsnittet du vil lese mer om.

Vindusbehandleren Unity

Unity er Ubuntu sitt egen, nye vindusbehandler basert på Gnome 3. Unity kan kjøre i to modus, 3D og 2D. 3D-modus virker bare på skjermkort som har tilstrekkelig rask 3D-funksjon og gode nok drivere.

Ubuntu forsøker å automatisk bruke 2D-modus dersom det er nødvendig.

Unity tar utgangspunkt i at alt skal skje fra det som kalles "Unity Dash". Du starter "Unity Dash" ved å trykke på følgende ikon: Launcher bfb.png

Du kan e.v.t bruke "ALT + F2" eller "meta / windows - tasten".

Unity Dash er det nye menysystemet, og stedet hvor du finner alle programmer som er installert. Du kan klikke deg rundt i kategoriene, eller bare søke opp programmet ved å skrive navnet på det du vil kjøre. Ting å prøve "firefox", "thunderbird", "printer", "settings" med mer.

Utskrift

Nettverksskrivere

Utskrift fra Ubuntu klienter foregår på samme måte som alle andre klienter.

1: Velg funksjonen "skriv ut" i det programmet du er i.

2: Velg printer (standard printer er satt til pullprint).

3: Dra kortet.

Lokale skrivere

For noen ubuntuklienter (gjelder i første omgang bærbare maskiner) vil det være mulig å legge til lokale skrivere via CUPS sitt administrator verktøy.

Dette er et grafisk verktøy som kjører i nettleseren og kan nåes ved å gå til: 127.0.0.1:631

Programvare

Installasjon av programvare gjøres fra det som heter softwarecenter. Du åpner softwarecenter ved å trykke på ikonet som ser slik ut: Ubuntu Software Center icon v2.png

Du kan nå bla rundt i tilgjengelig programvare, eller bruke søkefeltet for å finne det spesifikke programmet du skal installere.

Andre måter å åpne softwarecenter på er: trykk "ALT + F2", skriv "software-center", trykk enter.


Finner du ikke programmet du leter etter? Dette kan skyldes flere ting, men som oftest en av de to følgende årsakene.

1: Programmet er ikke pakket / klargjort for Ubuntu på UIB.

2: Programmet er lisensiert.

Trenger du programvare som ikke finnes i allerede ligger softwarecenter legger du inn bestillingen som en egen sak på: bs.uib.no.

For lisensiert programvare vil denne av naturlige årsaker kun være tilgjengelig på de maskiner / institutter som har rettigheter til å bruke programvaren.


Oppsett / konfigurering av skjermer

Vi har tre forskjellige oppsett som det er greit å vite om

1: Laptop / Laptop med ekstraskjerm

2: Stasjonær / Stasjonær med ekstraskjerm

3: Prosjektør


For maskiner med ekstraskjerm / display er det to modus som er aktuelle.


1: Extended display

2: Clone display

I de fleste tilfeller vil Ubuntu greie å detektere oppsett av skjermer automagisk v.h.a de innebygde nouveau driverene.

Under følger en liten forklaring på hva man kan prøve dersom nouveau oppsettet ikke fungerer tilstrekkelig.

The Ubuntu Display settings way

Ubuntu kommer med et konfigurasjonsverktøy for skjerm som heter "Displays".

For å åpne dette: Trykk ubuntu ikonet -> skriv "displays" -> trykk enter

Her kan du blant annet detektere skjermer som er koblet til maskinen, velge extended / clone modus, oppløsning, rotasjon og i hvilken rekkefølge skjermene skal stå i.

Når du trykker apply vil det skrives en fil ~/.config/monitors.xml som inneholder innstillingene du nettopp gjorde. Denne filen kan du editere manuelt v.h.a vi (eller annen teksteditor) dersom det skulle bli nødvendig.

Merk at Ubuntu i de fleste tilfeller vil detektere at du setter inn / tar ut en skjerm.

The xorg.conf way

Dersom du av en eller annen grunn ikke kan bruke nouveau driverene (f.eks nvidia kort med spesielle behov) vil du få installert et annet verktøy som du kan bruke for å konfigurere skjermoppsettet med (nvidia-settings).

For å åpne dette: Trykk ubuntu ikonet -> skriv "nvidia" -> trykk enter

Du får nå opp "Nvidia X server configuration" verktøyet som blant annet lar deg detektere skjermer som er koblet til maskinen, velge extended / clone modus, oppløsning, rotasjon og i hvilken rekkefølge skjermene skal stå i.