Tjenestekoordinatorer ved IT-avdelingen

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 14. jun. 2019 kl. 09:20 av Ngfbh (diskusjon | bidrag) (retta trykkfeil)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT-avdelingens områdeansvarlige har et overordnet ansvar for kontakten med brukermiljøene i sitt område. De kan kontaktes for generelle spørsmål om IT-avdelingens arbeid og ansvar, eskalering av saker som krever det osv.

Innmelding og oppfølging av enkeltsaker skal gå til BRITA (for ansatte) eller IT-assistent (studenter og undervisningsrom).

Kunde Institutt/avdeling Kundekontakt
Det matematisk naturvitenskaplige fakultet Institutt for biovitenskap
Institutt for informatikk
Alexi Nesheim Santana
Geofysisk institutt
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for geovitenskap
Kjemisk institutt
Matematisk institutt
Bente Tverberg Hellan
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Alle institutter Alexi Nesheim Santana
Det psykologiske fakultet Alle institutter Alexi Nesheim Santana
Det humanistiske fakultet Alle institutter Bente Tverberg Hellan
Det medisinske fakultet Alle institutter Laila Langesæter
Fakultet for kunst, musikk og design Alle institutter Laila Langesæter
Universitetsbiblioteket Bente Tverberg Hellan
Universitetsmuseet Bente Tverberg Hellan
Administrative enheter Eiendomsavdelingen
Forskningsadministrativ avdeling
HR-avdelingen
Økonomiavdelingen
Bente Tverberg Hellan
Kommunikasjonsavdelingen
Studieadministrativ avdeling
Alexi Nesheim Santana
Rektoratet og Universitetsdirektørens kontor Alexi Nesheim Santana
Sentre og eksterne NSD
SARS-senteret
ILAB
HEMIL-senteret
Alexi Nesheim Santana
BECCLE Bente Tverberg Hellan
NORCE
Bergen sjøfartsmuseum
Sammen
Laila Langesæter