Tjenestekoordinatorer ved IT-avdelingen

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 26. apr. 2019 kl. 09:53 av Ngfbh (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT-avdelingens områdeansvarlige har et overordnet ansvar for kontakten med brukermiljøene i sitt område. De kan kontaktes for generelle spørsmål om IT-avdelingens arbeid og ansvar, eskalering av saker som krever det osv.

Innmelding og oppfølging av enkeltsaker skal gå til BRITA (for ansatte) eller IT-assistent (studenter og undervisningsrom).

Område Områdeansvarlig Omfatter
1. Nygårdshøyden nord Bente Tverberg Hellan Det juridiske fakultet
Det humanistiske fakultet
2. Nygårdshøyden midt Alexi Nesheim Santana Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det psykologiske fakultet utenom BBB
3. Nygårdshøyden midt Bente Tverberg Hellan Universitetsbiblioteket
Universitetsmuseet
4. Nygårdshøyden sør Bente Tverberg Hellan Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utenom Institutt for informatikk og Institutt for biovitenskap
5. Marineholmen Alexi Nesheim Santana Institutt for informatikk
Institutt for biovitenskap
6. Årstad Laila Langesæter Det medisinske fakultet (også Sandviken)
De delene av Det psykologiske fakultet som holder til i BBB
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD-bygget Møllendalsveien og Griegakademiet- Institutt for musikk)