Tjenestekoordinatorer ved IT-avdelingen

Revisjon per 10. sep. 2015 kl. 08:34 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT-avdelingens områdeansvarlige har et overordnet ansvar for kontakten med brukermiljøene i sitt område. De kan kontaktes for generelle spørsmål om IT-avdelingens arbeid og ansvar, eskalering av saker som krever det osv.

Innmelding og oppfølging av enkeltsakersaker skal gå til BRITA (for ansatte) eller IT-assistent (studenter og undervisningsrom).

Område Områdeansvarlig Omfatter
1. Nygårdshøyden nord Wenche Vårdal Det juridiske fakultet,
Det humanistiske fakultet,
BECCLE
2. Nygårdshøyden midt Mette Iversen Heggem Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Det psykologiske fakultet utenom BBB,
sentraladministrasjonen,
Universitetsbiblioteket,
Universitetsmuseet,
Bergens sjøfartsmuseum
3. Nygårdshøyden sør Irene Husa Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
Uni Research,
ILAB,
BTO
4. Årstad/Haukeland Laila Langeseter Det medisinsk-odontologiske fakultet (også Sandviken),
De delene av Det psykologiske fakultet som holder til i BBB