Tjenestekoordinatorer ved IT-avdelingen

Revisjon per 9. apr. 2014 kl. 15:53 av Sinmh (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

IT-avdelingens områdeansvarlige har et overordnet ansvar for kontakten med brukermiljøene i sitt område. De kan kontaktes for generelle spørsmål om IT-avdelingens arbeid og ansvar, eskalering av saker som krever det osv.

Innmelding og oppfølging av enkeltsakersaker skal gå til BRITA (for ansatte) eller IT-assistent (studenter og undervisningsrom) og ikke til områdeansvarlige.

Områder og områdeansvarlige Brukerstøtte for ansatte
Område Områdeansvarlig Merknader
Nygårdshøyden/Sentrum Mette Iversen Heggem Hele Jus, HF, SV, sentraladm., Psyk.fak utenom BBB, UBB, BM, BSJ
MatNat Irene Husa Hele MN-fak, deler av Uni og øvrig randsone og eksterne
Årstad/Haukeland Laila Langeseter MOFA, også Sandviken. Psyk.fak. i BBB


Områder og områdeansvarlige Student-/undervisningsromstøtte
Område Områdeansvarlig Merknader
Jus og HF Kjell Fadnes Ikke Griegakademiet
SV og Psyk Frode Lillestøl Inkl. Stein Rokkans hus, Studentsenteret og Griegakademiet
MatNat Bente Hellan Inkl. VilVite
MOFA Arild Fredriksen


For kontaktinformasjon se om IT-avdelingen.