Forskjell mellom versjoner av «Tjenestekoordinatorer ved IT-avdelingen»

 
(44 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
IT-avdelingens områdeansvarlige har et overordnet ansvar for kontakten med brukermiljøene i sitt område. De kan kontaktes for generelle spørsmål om IT-avdelingens arbeid og ansvar, eskalering av saker som krever det osv.
+
IT-avdelingens tjenestekoordinatorene har et overordnet ansvar for kontakten med brukermiljøene i sitt område. De kan kontaktes for generelle spørsmål om IT-avdelingens arbeid og ansvar, eskalering av saker som krever det osv.
  
Innmelding og oppfølging av enkeltsakersaker skal gå til [[BRITA]] (for ansatte) eller [[PC-vakt]] (studenter og undervisningsrom) og ikke til områdeansvarlige.
+
For øyeblikket (P.t. 01.06.2021) er Tjenestekoordinatorene [https://www.uib.no/personer/Magne.Bergland Magne Bergland] og [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana] kontaktpersoner for alle brukermiljøene på UiB, forskningssenter og eksterne;
  
{| class="wikitable" border="1"
+
Innmelding og oppfølging av enkeltsaker skal gå til [[BRITA]] (for ansatte) eller [[IT-assistent]] (studenter og undervisningsrom).
|+ Områder og områdeansvarlige Brukerstøtte for ansatte
+
 
! Område !! Områdeansvarlig !! Merknader
+
 
 +
<!-- 
 +
KOMMENTAR: Tidligere oversikt over områdeansvarlige
 +
 
 +
{| class="wikitable" border="1" style="width: 85%;"
 +
! Kunde !! Institutt/avdeling !! Kundekontakt
 
|-
 
|-
| Nygårdshøyden/Sentrum|| Mette Iversen Heggem|| Hele Jus, HF, SV, sentraladm., Psyk.fak utenom BBB, UBB, BM, ISF
+
|rowspan="2"| Det matematisk naturvitenskaplige fakultet
 +
| Institutt for biovitenskap<br> Institutt for informatikk
 +
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 
|-
 
|-
| MatNat|| Jan Solsvik || Hele MN-fak, deler av Uni og øvrig randsone og eksterne
+
|Geofysisk institutt<br>Institutt for fysikk og teknologi<br>Institutt for geovitenskap<br>Kjemisk institutt<br>Matematisk institutt
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 
|-
 
|-
| Årstad/Haukeland|| Kristian Holst || MOFA utenom ISF, også Sandviken. Psyk.fak. i BBB
+
|Det samfunnsvitenskapelige fakultet
|}
+
|Alle institutter
 
+
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 
+
|-
{| class="wikitable" border="1"
+
| Det psykologiske fakultet
|+ Områder og områdeansvarlige Student-/undervisningsromstøtte
+
| Alle institutter
! Område !! Områdeansvarlig !! Merknader
+
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 +
|-
 +
|Det humanistiske fakultet
 +
| Alle institutter
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 +
|-
 +
| Det medisinske fakultet
 +
| Alle institutter
 +
| [http://www.uib.no/personer/Laila.Langes%C3%A6ter_1 Laila Langesæter]
 +
|-
 +
| Fakultet for kunst, musikk og design
 +
| Alle institutter
 +
| [http://www.uib.no/personer/Laila.Langes%C3%A6ter_1 Laila Langesæter]
 +
|-
 +
| Universitetsbiblioteket
 +
|
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 +
|-
 +
| Universitetsmuseet
 +
|
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 +
|-
 +
|rowspan="2"| Administrative enheter
 +
| Eiendomsavdelingen<br>Forskningsadministrativ avdeling<br>HR-avdelingen<br>Økonomiavdelingen
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 +
|-
 +
| Kommunikasjonsavdelingen<br>Studieadministrativ avdeling
 +
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 
|-
 
|-
| Jus og HF || Jon Eikhaug||
+
| Rektoratet og Universitetsdirektørens kontor
 +
|
 +
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 
|-
 
|-
| SV og Psyk || Frode Lillestøl || Inkl. Stein Rokkans hus, Studentsenteret og Griegakademiet
+
|rowspan="3"| Sentre og eksterne
 +
| NSD<br>SARS-senteret<br>ILAB<br>HEMIL-senteret<br>Kvarteret
 +
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 
|-
 
|-
| MatNat || Bente Hellan || Inkl. VilVite
+
| BECCLE<br>Jussformidlingen
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 
|-
 
|-
| MOFA || Arild Fredriksen ||
+
| NORCE<br>Bergen sjøfartsmuseum<br>Sammen
 +
| [http://www.uib.no/personer/Laila.Langes%C3%A6ter_1 Laila Langesæter]
 
|}
 
|}
  
 
+
-->
For kontaktinformasjon se [[om IT-avdelingen]].
+
[[en:Customer liaisons]]
 
 
[[Kategori:Brukerstøtte]]
 
[[Kategori:Brukerstøtte]]
 
 
 
[[Kategori:Brukerstøtte]]
 
[[Kategori:Brukerstøtte]]
 

Nåværende revisjon fra 9. aug. 2021 kl. 14:20

IT-avdelingens tjenestekoordinatorene har et overordnet ansvar for kontakten med brukermiljøene i sitt område. De kan kontaktes for generelle spørsmål om IT-avdelingens arbeid og ansvar, eskalering av saker som krever det osv.

For øyeblikket (P.t. 01.06.2021) er Tjenestekoordinatorene Magne Bergland og Alexi Nesheim Santana kontaktpersoner for alle brukermiljøene på UiB, forskningssenter og eksterne;

Innmelding og oppfølging av enkeltsaker skal gå til BRITA (for ansatte) eller IT-assistent (studenter og undervisningsrom).