Forskjell mellom versjoner av «Tjenestekoordinatorer ved IT-avdelingen»

(Ny tabell med kundekontakter)
Linje 3: Linje 3:
 
Innmelding og oppfølging av enkeltsaker skal gå til [[BRITA]] (for ansatte) eller [[IT-assistent]] (studenter og undervisningsrom).
 
Innmelding og oppfølging av enkeltsaker skal gå til [[BRITA]] (for ansatte) eller [[IT-assistent]] (studenter og undervisningsrom).
  
{| class="wikitable" border="1"
+
{| class="wikitable" border="1" style="width: 85%;"
! Område !! Områdeansvarlig !! Omfatter
+
! Kunde !! Institutt/avdeling !! Kundekontakt
 
|-
 
|-
| 1. Nygårdshøyden nord || [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]|| Det juridiske fakultet<br> Det humanistiske fakultet
+
|rowspan="2"| Det matematisk naturvitenskaplige fakultet
 +
| Institutt for biovitenskap<br> Institutt for informatikk
 +
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 
|-
 
|-
| 2. Nygårdshøyden midt || [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]|| Det samfunnsvitenskapelige fakultet<br> Det psykologiske fakultet utenom BBB
+
|Geofysisk institutt<br>Institutt for fysikk og teknologi<br>Institutt for geovitenskap<br>Kjemisk institutt<br>Matematisk institutt
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 
|-
 
|-
| 3. Nygårdshøyden midt || [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]||  Universitetsbiblioteket<br> Universitetsmuseet
+
|Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 +
|Alle institutter
 +
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 
|-
 
|-
| 4. Nygårdshøyden sør || [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]|| Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utenom Institutt for informatikk og Institutt for biovitenskap
+
| Det psykologiske fakultet
 +
| Alle institutter
 +
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 
|-
 
|-
| 5. Marineholmen || [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]|| Institutt for informatikk<br> Institutt for biovitenskap
+
|Det humanistiske fakultet
 +
| Alle institutter
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 
|-
 
|-
| 6. Årstad || [http://www.uib.no/personer/Laila.Langes%C3%A6ter_1 Laila Langesæter] || Det medisinske fakultet (også Sandviken)<br> De delene av Det psykologiske fakultet som holder til i BBB<br>Fakultet for kunst, musikk og design (KMD-bygget Møllendalsveien og Griegakademiet- Institutt for musikk)
+
| Det medisinske fakultet
 +
| Alleinstitutter
 +
| [http://www.uib.no/personer/Laila.Langes%C3%A6ter_1 Laila Langesæter]
 +
|-
 +
| Fakultet for kunst, musikk og design
 +
| Alle institutter
 +
| [http://www.uib.no/personer/Laila.Langes%C3%A6ter_1 Laila Langesæter]
 +
|-
 +
| Universitetsbiblioteket
 +
|
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 +
|-
 +
| Universitetsmuseet
 +
|
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 +
|-
 +
|rowspan="2"| Administrative enheter
 +
| Eiendomsavdelingen<br>Forskningsadministrativ avdeling<br>HR-avdelingen<br>Økonomiavdelingen
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 +
|-
 +
| Kommunikasjonsavdelingen<br>Studieadministrativ avdeling
 +
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 +
|-
 +
| Rektoratet og Universitetsdirektørens kontor
 +
|
 +
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 +
|-
 +
|rowspan="3"| Sentre og eksterne
 +
| NSD<br>SARS-senteret<br>ILAB<br>HEMIL-senteret
 +
| [https://www.uib.no/personer/Alexi.Nesheim.Santana Alexi Nesheim Santana]
 +
|-
 +
| BECCLE
 +
| [https://www.uib.no/personer/Bente.Tverberg.Hellan Bente Tverberg Hellan]
 +
|-
 +
| NORCE<br>Bergen sjøfartsmuseum<br>Sammen
 +
| [http://www.uib.no/personer/Laila.Langes%C3%A6ter_1 Laila Langesæter]
 
|}
 
|}
 
 
[[en:Customer liaisons]]
 
[[en:Customer liaisons]]

Revisjonen fra 22. mai 2019 kl. 15:00

IT-avdelingens områdeansvarlige har et overordnet ansvar for kontakten med brukermiljøene i sitt område. De kan kontaktes for generelle spørsmål om IT-avdelingens arbeid og ansvar, eskalering av saker som krever det osv.

Innmelding og oppfølging av enkeltsaker skal gå til BRITA (for ansatte) eller IT-assistent (studenter og undervisningsrom).

Kunde Institutt/avdeling Kundekontakt
Det matematisk naturvitenskaplige fakultet Institutt for biovitenskap
Institutt for informatikk
Alexi Nesheim Santana
Geofysisk institutt
Institutt for fysikk og teknologi
Institutt for geovitenskap
Kjemisk institutt
Matematisk institutt
Bente Tverberg Hellan
Det samfunnsvitenskapelige fakultet Alle institutter Alexi Nesheim Santana
Det psykologiske fakultet Alle institutter Alexi Nesheim Santana
Det humanistiske fakultet Alle institutter Bente Tverberg Hellan
Det medisinske fakultet Alleinstitutter Laila Langesæter
Fakultet for kunst, musikk og design Alle institutter Laila Langesæter
Universitetsbiblioteket Bente Tverberg Hellan
Universitetsmuseet Bente Tverberg Hellan
Administrative enheter Eiendomsavdelingen
Forskningsadministrativ avdeling
HR-avdelingen
Økonomiavdelingen
Bente Tverberg Hellan
Kommunikasjonsavdelingen
Studieadministrativ avdeling
Alexi Nesheim Santana
Rektoratet og Universitetsdirektørens kontor Alexi Nesheim Santana
Sentre og eksterne NSD
SARS-senteret
ILAB
HEMIL-senteret
Alexi Nesheim Santana
BECCLE Bente Tverberg Hellan
NORCE
Bergen sjøfartsmuseum
Sammen
Laila Langesæter