Telefonkonferanse

Revisjon per 9. mar. 2017 kl. 13:21 av Botit (diskusjon | bidrag) (For snever)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Oppsetting av telefonkonferanse med Uninetts telefonkonferanse-tjeneste

UiB anbefaler bruk av Uninetts telefonkonferanse-tjeneste, ikke minst fordi den virker, og virker likt, uavhengig av telefonapparat.

Gå til http://conference.uninett.no/ logg på på siden med din vanlige UiB-konto og du kommer til skjermbildet "Create your voice conference"

Legg inn

 • navn på konferansen
 • når konferansen begynner
 • hvor lenge en regner med at konferansen skal vare

Trykk på "Create"-knappen

Noter Room og Conference pin. Du vil også få tilsendt en e-post med samme innhold

Deltakere kan nå koble seg på ved å

 • enten ringe (+47) 21523999 på en vanlig telefon (dette er en vanlig telefonsamtale og koster deretter)
 • eller bruke en SIP-klient og ringe gratis ved å koble seg til sip:conference@uninett.no.

Alle deltakere må taste inn conference room ( fire siffer og "#") og Conference pin (tre siffer og "#") som omtalt over, og konferansen er i gang!

Alternativ konferanseløsning (som ikke virker på alle telefoner)

Er du tilkoblet Universitetets telefonsentral, kan du selv sette opp telefonkonferanser med inntil 8 deltakere. Deltakerne kan være tilkoblet universitetets sentral eller eksterne.

Prosedyren står beskrevet på brukerveiledningen som leveres med telefonen. Vi viser her framgangsmåten med et par eksempler. Vi bruker tegnene [] til å markere en tast med angitt navn på.

Husk at telefonen som benyttes til å sette opp konferansen blir belastet tellerskrittene for alle samtalene som settes opp.

Framgangsmåte for systemapparater (3202 og 3203)

 1. Ring først første deltaker i tillegg til deg selv.
 2. For hver ny deltaker etter dette, trykk [Spørreanrop], ring neste deltaker, trykk [Konferanse]

Fra analoge telefoner ringer du også først første deltaker, trykk så [R], ring neste deltaker, trykk [3]

Eksempel: Du skal sette opp telefonkonferanse med følgende telefonnummer - i tillegg til deg selv :

(NB: 80 001, 80 002 osv. som brukes her, er bare eksempler på telefonnumre. Du må bytte disse ut med egne aktuelle numre)

 1. 80 001 (internnummer)
 2. 80 002
 3. 55 54 00 00 (bylinjer)
 4. 22 22 22 22
 5. +46 11 11 11 11 (fjernvalg til Sverige)


Framgangsmåte for IP-telefoner (Aastra 6753, 6737 og konferansetelefoner):

 1. Løft av røret og ring 80 001
 2. Tast [Parker/Overfør] 80 002 [Ledig linjeknapp]. Vent på svar, når du får svar trykk og hold inne [3]
 3. Tast [Parker/Overfør] 0 55 54 00 00 [Ledig linjeknapp]. Vent på svar, når du får svar trykk og hold inne [3]. Husk 0 for å få bylinje.
 4. Tast [Parker/Overfør] 0 22 22 22 22 [Ledig linjeknapp]. Vent på svar, når du får svar trykk og hold inne [3].
 5. Tast [Parker/Overfør] 0 00 46 11 11 11 11 [Ledig linjeknapp]. Vent på svar, når du får svar trykk og hold inne [3].

Framgangsmåte for systemapparater (3202 og 3203):

 1. Løft av røret og tast 80 001
 2. Tast [Spørreanrop] 80 002 [Konferanse]
 3. Tast [Spørreanrop] 0 55 54 00 00 [Konferanse] (Husk 0 for å få bylinje)
 4. Tast [Spørreanrop] 0 22 22 22 22 [Konferanse]
 5. Tast [Spørreanrop] 0 00 46 11 11 11 11 [Konferanse] (Husk 0 for bylinje og 00 for utenlands)


Framgangsmåte for analoge telefoner:

 1. Løft av røret og tast 80 001
 2. Tast [R] 80 002 [3]
 3. Tast [R] 0 55 54 00 00 [3] (Husk 0 for å få bylinje)
 4. Tast [R] 0 22 22 22 22 [3]
 5. Tast [R] 0 00 46 11 11 11 11 [3] (Husk 0 for bylinje og 00 for utenlands)

Konferanse-telefonapparat

Soundstation-6000-tb-com-290x175-enus.jpg

Hvis du skal ha et møte med flere deltakere i samme rom som alle skal være med på telefonkonferanse med en eller flere eksterne, kan det være nyttig å bruke et spesielt konferanse-telefonapparat.

Dette gir vesentlig bedre og tydeligere lyd både inn og ut, enn å bruke en vanlig telefon med høyttaler.

IT-avdelingen har noen slike konferanse-telefonapparater til utlån. Kontakt IT-avdelingen for nærmere informasjon eller bestilling.

Viktig melding.gif Trenger oversettelse! Denne siden eksisterer kun på norsk eller er mer innholdsrik på norsk og trenger oversettelse. Translate this page with Google: