Subversion

Revisjon per 6. jul. 2018 kl. 08:07 av Edmmb (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

{{utdatert msg="Subversion er erstatta av [git.app.uib.no git.app.uib.no] frå 5.juli 2018"}} Subversion er erstatta av [git.app.uib.no git.app.uib.no] frå 5.juli 2018