Forskjell mellom versjoner av «Programvare for studenter»

m
m
Linje 1: Linje 1:
'''Studenters bruk av lisensiert programvare''' er ikke alltid dekket av innkjøpsavtaler og sitelisensavtaler.
+
'''Studenters bruk av lisensiert programvare''' er ikke alltid dekket av innkjøpsavtaler og sitelisensavtaler (se lisenstyper i vår [[programvareoversikt]]).
 
 
UiB har tilgang til mange av dataprogrammene som brukes via felles innkjøpsavtaler eller sitelisensavtaler. (Se lisenstyper i vår [[programvareoversikt]]).
 
  
 
Avtalene dekker vanligvis bruk på ansattes maskiner, på PC-stuer og laber og i noen tilfeller også jobb-bruk på ansattes bærbare- eller hjemmemaskiner. Eksempler på programvare som dekkes av slike sitelisensavtaler er EndNote, SPSS og en del annen statistikkprogramvare, ArcGis, Microsoft Office og  oppgradering til nyere versjon av Microsoft Windows.
 
Avtalene dekker vanligvis bruk på ansattes maskiner, på PC-stuer og laber og i noen tilfeller også jobb-bruk på ansattes bærbare- eller hjemmemaskiner. Eksempler på programvare som dekkes av slike sitelisensavtaler er EndNote, SPSS og en del annen statistikkprogramvare, ArcGis, Microsoft Office og  oppgradering til nyere versjon av Microsoft Windows.

Revisjonen fra 5. jan. 2012 kl. 17:18

Studenters bruk av lisensiert programvare er ikke alltid dekket av innkjøpsavtaler og sitelisensavtaler (se lisenstyper i vår programvareoversikt).

Avtalene dekker vanligvis bruk på ansattes maskiner, på PC-stuer og laber og i noen tilfeller også jobb-bruk på ansattes bærbare- eller hjemmemaskiner. Eksempler på programvare som dekkes av slike sitelisensavtaler er EndNote, SPSS og en del annen statistikkprogramvare, ArcGis, Microsoft Office og oppgradering til nyere versjon av Microsoft Windows.

Lisensavtalene dekker vanligvis ikke bruk av progammene på maskiner som brukes av studenter, unntatt de som står fast på UiBs PC-stuer og laboratoria. UiB har derfor ikke rett til å installere programvare med UiB site-lisens på PC-er som studenter skal ta med på utenlandsopphold, studiereiser, feltarbeid eller andre opphold utenfor UiB. Dette gjelder både bærbare og stasjonære maskiner, enten de eies av UiB eller studentene selv.


Dette betyr:

  • Fri programvare eller gratisprogramvare bør vere standard på PC-er som skal brukes av studenter utenfor UiB-nettet. Det finnes gratis alternativer for de aller fleste bruksområder, f.eks. OpenOffice (tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, database m.m.) IrfanView og GIMP (bildebehandling) og R (statistikk). Se vevsidene om gratisprogramvare eller fri programvare. Institutter bør også vurderer å legge sin egen databruk og undervisning mer over på gratisprogrammer for ikke å "tvinge" studenter og samarbeidende institusjoner til å bruke kommersiell programvare.
  • PC-er med Windows eller Mac som skal brukes av studenter utenfor UiBs nettverk, må bruke den versjonen av operativssystemet som fulgte med PC-en. Skal Windows eller Mac OS oppgraderes, må det kjøpes ny lisens.
  • Dersom studenter må bruke programvare som krever betalt lisens utenfor UiB-nett, må instituttet eller studenten selv kjøpe lisenser til dette. Lisens kan være per per bruker eller maskin, avhengig av regler for aktuell programvare. Studenter kan selv kjøpe programvare fra Adobe og Microsoft via studentlisens.no (ansatte har bare tilgang til kjøp av Microsoft-programvare via denne siden).

Har du spørsmål om lisensregler, alternativer til kommersiell programvare eller lignende, kontakt BRITA.