ITAs strategi 2015-2020, Styringspyramiden

(Omdirigert fra Strategi 2015-2020)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Autoritativ informasjon! Denne siden inneholder informasjon som er autoritativ og vedlikeholdes av IT-avdelingen.

Styringspyramide.png

Oppdrag

Levere gode IT-tjenester og bidra til at UiB når sine mål.

Universitetet i Bergen har sine mål definert i sin strategi.

ITA produserer ikke alle tjenester selv, men tar helhetsansvar for tjenesteleveransene. Med gode mener vi at IT-tjenestene skal være tilpasset UiBs behov, skal være pålitelige, og relevante for å hjelpe universitetet til å oppnå målene.

IT-avdelingen skal kontinuerlig utvikle bruken av informasjonsteknologi for at UiB kan nå sine mål.

Verdier

Empati

Vi skal sette oss inn i brukernes ønsker og behov og bygge gjensidig tillit. Vi skal være utadvendte, og møte våre oppdragsgivere og brukere med åpen dialog og forståelse.

Skaperkraft

Vi skal bruke våre evner og ressurser aktivt til å oppnå våre mål.

Kvalitet

Fordi riktig kvalitet er mest lønnsomt i det lange løp, tar vi ikke snarveier på bekostning av kvaliteten.


Visjon

Digitale drømmer virkeliggjort

Vi skal virkeliggjøre de digitale drømmene som kan bringe universitetet framover.


Strategiske mål

En drivende part i digitalisering av utdanning og forskning

Vi skal ta ansvar for digitalisering som bidrar til UiBs kjernevirksomhet, i et aktivt samspill med våre kunder, brukere og samarbeidspartnere.

Sørge for stabile, standardiserte og effektive tjenester

Våre tjenester skal være av høy kvalitet og leveres på en god måte..


Taktiske mål

  • Prioritere tjenester som inngår i kjernevirksomheten.
  • Ha universitets- og høyskolesektorens mest tilfredse IT-brukere.
  • Sette brukeren i sentrum for utvikling, drift og forvaltning av tjenester.
  • Alltid vurdere sky først.
  • Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere med rett kompetanse og egenskaper.