Forskjell mellom versjoner av «Status for IT-tjenester under streiken 2012»

(Change a few frases an some grammar.)
Linje 31: Linje 31:
  
  
 +
'''Generelle kommentarer:'''
 +
Ca. halvparten av arbeidsstyrken ved IT-avdelingen er tatt ut i streik etter bruddet i meglingen for de statsansatte.  Arbeidsnedleggelsen kan ramme drift og vedlikehold av sentrale tjenester ved IT-avdelingen. Så lenge systemene fungerer vil ikke UiB-ansatte og studenter merke noe umiddelbart. Men IT-avdelingen har redusert kapasitet og er ikke i stand til å vedlikeholde tjeneste i samme grad som under vanlige omstendigheter.
  
  
Ca. halvparten av arbeidsstyrken ved IT-avdelingen er tatt ut i streik etter bruddet i meglingen for de statsansatte. Arbeidsnedleggelsen kan ramme drift og vedlikehold av sentrale tjenester ved IT-avdelingen.  Så lenge systemene fungerer vil ikke UiB ansatte og studenter merke noe umiddelbart. Men IT-avdelingen har redusert kapasitet og er ikke i stand til å vedlikeholde tjeneste i samme grad som under vanlige omstendigheter.
+
Brukerstøttesenteret BRITA er, i denne omgang, rammet av streiken i moderat grad, men det vil kunne oppstå noe ventetid pga redusert bemanning. På bakgrunn av bemanningssituasjonen vil senteret kunne være ubemannet i tidsrommet mellom 15:00 og 15:45.
  
  
Brukerstøttesenteret BRITA er, i denne omgang, moderat grad rammet av streiken, men det vil kunne oppstå noe vente tid pga redusert bemanning. På bakgrunn av bemanningssituasjonen vil senteret kunne være ubemannet i tidsrommet mellom 15:00 og 15:45.
+
Hvis du har spørsmål utover dette kan du kontakte brukerstøttesenteret BRITA på (555) 84700.
 
 
 
 
Hvis du har spørsmål utover dette kan du kontakte brukerstøttesenteret BRITA på 84700
 
  
  
Linje 62: Linje 61:
  
  
* Sun May 28th - 20:49 <br />'''Parts of the e-mail system is down'''<br /> [Updated May 29th at 09:50]
+
* Sun May 28th - 20:49 <br />'''Parts of the e-mail system is down'''<br /> [Updated May 29th 09:50]
 
**Many users will not be able to send mail from UiB servers   
 
**Many users will not be able to send mail from UiB servers   
 
**Users running Thunderbird are likely to expereince problems. Exchange seems to be up and running, and stabel.
 
**Users running Thunderbird are likely to expereince problems. Exchange seems to be up and running, and stabel.
Linje 76: Linje 75:
  
  
 +
'''General comments:'''
 +
Due to an ongoing labor conflict, half of the IT-department has been called on strike. The capacity is therefore reduced and the department is unable to maintain a normal service level.
  
Due to an ongoing labor conflict, half of the IT-department is called on strike. The IT-department has reduced capacity and is unable to maintain service to the same extent as under normal circumstances.
+
BRITA (our call center) will some days close as early as 15:00. Please call us at (555) 84700 if you need more information.
  
This page will be updated when and if we have new announcments.
+
This page will be updated when and if we have new announcments to make.
  
 
</div>
 
</div>

Revisjonen fra 29. mai 2012 kl. 16:25

Tjeneste status

 • Tirs 29. Mai 10:00
  Hjemmekataloger for endel brukere er ustabil
  • Hjemmekatalogen vil periodisk falle ut for mange brukere.
  • Spesielt gjelder dette Linux brukere, men Windows og Mac brukere vil også kunne oppleve problemer
  • Dette påvirker igjen mottak av e-post, som derved vil opptre ustabilt.


 • Tirs 29. Mai 09:50
  Webmail er ustabil
  • Endel brukere vil kunne oppleve at webmail.uib.no er utilgjengelig som følge av ustabilitet på endel hjemmekataloger • Søndag 28. Mai 20:49
  Deler av e-post systemet er nede
  [Oppdatert 29. Mai 09:50]
  • Mange brukere får ikke sendt ut e-post fra UiB.
  • Brukere med Thunderbird, Mac og Linux brukere som ikke benytter Exchange vil oppleve problemer
  • Scanning fra Pullprint systemet fungerer ikke • Fredag 25. Mai 11:30
  Backupanlegger stanset pga driftsavvik
  • Det vil ikke bli kjørt backup av brukeres hjemmekataloger, fellesområder mv
  • Det er ikke mulig å hente ut filer fra backup anleggetGenerelle kommentarer: Ca. halvparten av arbeidsstyrken ved IT-avdelingen er tatt ut i streik etter bruddet i meglingen for de statsansatte. Arbeidsnedleggelsen kan ramme drift og vedlikehold av sentrale tjenester ved IT-avdelingen. Så lenge systemene fungerer vil ikke UiB-ansatte og studenter merke noe umiddelbart. Men IT-avdelingen har redusert kapasitet og er ikke i stand til å vedlikeholde tjeneste i samme grad som under vanlige omstendigheter.


Brukerstøttesenteret BRITA er, i denne omgang, rammet av streiken i moderat grad, men det vil kunne oppstå noe ventetid pga redusert bemanning. På bakgrunn av bemanningssituasjonen vil senteret kunne være ubemannet i tidsrommet mellom 15:00 og 15:45.


Hvis du har spørsmål utover dette kan du kontakte brukerstøttesenteret BRITA på (555) 84700.Status service delivery

 • Tues May 29th - 10:00
  Home-directories for a great part of users are unstable
  • Home-directory will periodically be uaviable for many users
  • Users of Linux are more vulnerable to this problem.
  • Problem with home-directories can cause problems recieving e-mail • Tues May 29th - 09.50
  Webmail is unstable
  • Some useres may experience instability caused by server/home directories problems • Sun May 28th - 20:49
  Parts of the e-mail system is down
  [Updated May 29th 09:50]
  • Many users will not be able to send mail from UiB servers
  • Users running Thunderbird are likely to expereince problems. Exchange seems to be up and running, and stabel.
  • Scanning from Pullprint systems does not work propperly • Fri May 25th - 11:30
  Backupsystem shutdown because of disruptions
  • There will be no back up of home directories, common directories etc
  • It is not possible to restore files from the backup system


General comments: Due to an ongoing labor conflict, half of the IT-department has been called on strike. The capacity is therefore reduced and the department is unable to maintain a normal service level.

BRITA (our call center) will some days close as early as 15:00. Please call us at (555) 84700 if you need more information.

This page will be updated when and if we have new announcments to make.