Forskjell mellom versjoner av «Status for IT-tjenester under streiken 2012»

m
Linje 60: Linje 60:
  
  
Due to an ongoing labor conflict, half of the IT-department is called on strike. The IT department has reduced capacity and are unable to maintain service to the same extent as under normal circumstances.
+
Due to an ongoing labor conflict, half of the IT-department is called on strike. The IT-department has reduced capacity and are unable to maintain service to the same extent as under normal circumstances.
  
 
This page will be updated when we have new announcment.
 
This page will be updated when we have new announcment.
  
 
</div>
 
</div>

Revisjonen fra 29. mai 2012 kl. 14:34

Tjeneste status

 • Tirs 29.mai 10:00
  Hjemmekataloger for endel brukere er ustabil
  • Hjemmekatalogen vil periodisk falle ut for mange brukere.
  • Spesielt gjelder dette Linux brukere, men Windows og Mac brukere vil også kunne oppleve problemer
  • Dette påvirker igjen mottak av e-post, som derved vil opptre ustabilt.


 • Tirs 29.mai 09:50
  Webmail er ustabil
  • Endel brukere vil kunne oppleve at webmail.uib.no er utilgjengelig som følge av ustabilitet på endel hjemmekataloger • Søndag 28.mai 20:49
  Deler av e-post systemet er nede
  [Oppdatert 29. mai 09:50]
  • Mange brukere får ikke sendt ut e-post fra UiB.
  • Brukere med Thunderbird, Mac og Linux brukere som ikke benytter Exchange vil oppleve problemer
  • Scanning fra Pullprint systemet fungerer ikkeCa. halvparten av arbeidsstyrken ved IT-avdelingen er tatt ut i streik etter bruddet i meglingen for de statsansatte. Arbeidsnedleggelsen kan ramme drift og vedlikehold av sentrale tjenester ved IT-avdelingen. Så lenge systemene fungerer vil ikke UiB ansatte og studenter merke noe umiddelbart. Men IT-avdelingen har redusert kapasitet og er ikke i stand til å vedlikeholde tjeneste i samme grad som under vanlige omstendigheter.


Brukerstøttesenteret BRITA er, i denne omgang, moderat grad rammet av streiken, men det vil kunne oppstå noe vente tid pga redusert bemanning. På bakgrunn av bemanningssituasjonen vil senteret kunne være ubemannet i tidsrommet mellom 15:00 og 15:45.


Hvis du har spørsmål utover dette kan du kontakte brukerstøttesenteret BRITA på 84700Status service delivery

 • Tues May 29 - 10:00
  Home-directories for a great part of users are unstable
  • Home-directory will periodically be uaviable for many users
  • Users of Linux are more vulnerable to this problem.
  • Problem with home-directories can cause problems recieving e-mail • Tues May 29 - 09.50
  Webmail is unstable
  • Some useres may experience instability caused by server/home directories problems • Sun May 28 - 20:49
  Parts of the e-mail system is down
  [Updated 29. mai 09:50]
  • Many users will not be able to send mail from UiB servers
  • Users running Thunderbird are likely to expereince problems. Exchange seems to be up and running, and stabel.
  • Scanning from Pullprint systems does not work propperlyDue to an ongoing labor conflict, half of the IT-department is called on strike. The IT-department has reduced capacity and are unable to maintain service to the same extent as under normal circumstances.

This page will be updated when we have new announcment.