Forskjell mellom versjoner av «Status for IT-tjenester under streiken 2012»

m
 
(11 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
[[en:Status service delivery]]
 
[[en:Status service delivery]]
  
'''Pga den pågående arbeidskonflikten blandt de statsansatte er bortimot halve IT-avdelingen tatt ut i streik. Så lenge streiken pågår må følgene tjenester betraktes som ustabile eller utilgjengelig:'''
+
'''Streiken som bl.a. har rammet IT-avdelingen er nå avsluttet. Det arbeides med å komme tilbake til normal driftssituasjon'''
 +
 
 +
''' The strike has ended, and we are returning to normal operating conditions'''
  
  
Linje 7: Linje 9:
 
<div class="uib-box">
 
<div class="uib-box">
 
==Tjeneste status==
 
==Tjeneste status==
* Tors 31. Mai 20:10<br />'''Stans i mottak av e-post'''
+
* Lør 2. jun 11:05<br />'''E-post leveres til mottakere'''
**UiBs inngående e-post har dessverre stoppet opp pga et serverkræsj. Problemet er relatert til serveren som kjører e-post systemet.
+
**E-post systemet leverer nå e-post til sluttbruker
**Ansatte som bruker Outlook (og har Exchange konto her ved UiB) kan fortsatt sende og motta e-post mellom andre Outlook/Exchange brukere internt på UiB.
 
**Andre vil ikke motta e-post
 
**E-post til brukere ved UiB blir, inntil videre, lagt i kø og leveres til mottaker når e-post systemet igjen er oppe og i normal drift.
 
**Avsender av e-post til UiB vil, etter 24 timer, få beskjed om at e-posten ikke er levert til mottaker.
 
**Vi har tidligere søkt om dispensasjon for å opprettholde e-posttjenesten men denne er avslått fra organisasjonene både lokalt og sentralt.
 
**Til informasjon er vi i ferd med å etablere kontinuitetsløsninger for både e-post og andre viktige tjenester ved UiB. Disse vil bli satt i produksjon i løpet av sensommer og høst i år og tjenestene vil bli kjørt hhv fra vår nye datahall i Realfagsbygget og Nygårdsgaten 5. Da vil tjenestene våre være mer robust mot hendelser som nevnt over.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ons 30. Mai 13:40<br />'''Ingen meldinger fra SEBRA'''
 
**Pga problemer med utsending av e-post vil meldinger fra Sebra (Sentral brukeradministrasjon) ikke bli sendt ut
 
**Godkjennere får ikke e-post varsel om nye søknader
 
**Brukere får ikke varsel om passord-endring/fornying
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ons 30. Mai 09:30 <br />'''Server NTURT er tatt ned'''
 
**NTURT monterer hjemmekataloger for endel brukere
 
**Disse brukerne vil ikke lenger ha tilgang til sin hjemmekatalog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tirs 29. Mai 10:00 <br />'''Hjemmekataloger for endel brukere er ustabil''' 
 
**Hjemmekatalogen vil periodisk falle ut for mange brukere.
 
**Spesielt gjelder dette Linux brukere, men Windows og Mac brukere vil også kunne oppleve problemer
 
**Dette påvirker igjen mottak av e-post, som derved vil opptre ustabilt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Tirs 29. Mai 09:50 <br />'''Webmail er ustabil'''
 
**Endel brukere vil kunne oppleve at webmail.uib.no er utilgjengelig som følge av ustabilitet på endel hjemmekataloger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Søndag 28. Mai 20:49 <br />'''Deler av e-post systemet er nede'''<br />  [Oppdatert 29. Mai 09:50]
 
**Mange brukere får ikke sendt ut e-post fra UiB. 
 
**Brukere med Thunderbird, Mac og Linux brukere som ikke benytter Exchange vil oppleve problemer
 
**Scanning fra Pullprint systemet fungerer ikke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fredag 25. Mai 11:30 <br /> '''Backupanlegger stanset pga driftsavvik'''
 
**Det vil ikke bli kjørt backup av brukeres hjemmekataloger, fellesområder mv
 
**Det er ikke mulig å hente ut filer fra backup anlegget
 
  
  
  
  
'''Generelle kommentarer:'''
+
* '''Planlagt vedlikehold: Vedlikehold på telefonsentralen'''
----
+
**Første lørdag i måneden er fast endringsdag for UiBs IT-avdelingen. Lørdag 2. juni fra 10:00 er det planlagt vedlikehold på telefonsentralen.  Arbeidet vil pågå i flere timer men vil ferdigstilles lørdag ettermiddag.  Mens arbeidet pågår vil ingen fasttelefoner virke.
  
Ca. halvparten av arbeidsstyrken ved IT-avdelingen er tatt ut i streik etter bruddet i meglingen for de statsansatte.  Arbeidsnedleggelsen kan ramme drift og vedlikehold av sentrale tjenester ved IT-avdelingen. Så lenge systemene fungerer vil ikke UiB-ansatte og studenter merke noe umiddelbart. Men IT-avdelingen har redusert kapasitet og er ikke i stand til å vedlikeholde tjeneste i samme grad som under vanlige omstendigheter. En bør derfor ikke regne med at tjeneste vil fungere som normalt før etter streiken.
+
Mobiltelefoner er ikke påvirket og det er ikke planlagt arbeid på andre IT-systemer
  
  
Brukerstøttesenteret BRITA er, i denne omgang, rammet av streiken i moderat grad, men det vil kunne oppstå noe ventetid pga redusert bemanning. På bakgrunn av bemanningssituasjonen vil senteret kunne være ubemannet i tidsrommet mellom 15:00 og 15:45.
 
  
  
Hvis du har spørsmål utover dette kan du kontakte brukerstøttesenteret BRITA på (555) 84700.
+
Hvis du opplever manglene eller feil på tjenester, vennligst kontakt BRITA på(555) 84700.
  
  
Linje 82: Linje 33:
 
==Status service delivery==
 
==Status service delivery==
  
* Thur May 31 - 20:20 <br />'''External e-mails can not be recieved'''
+
* Sat Jun 02st - 11:10<br />'''E-mail system up and running'''
**Due to a server failure, incomming e-mails will not be recieved and delivered to users
+
**The E-mail system is now back in operation
**Outlook users (with an UiB Exchange account) can still send and receive e-mail from other UiB internal Outlook/Exchange users
 
**E-mail to users at UiB is, for now, queued and will be delivered to the recipient when the e-mail system back in normal operating condition.
 
**The sender of the an e-mail to users at the University of Bergen, will after 24 hours recieve a message telling that the e-mail was not delivered to the recipient.
 
**This also affects all incoming and outgoing e-mails from linux clients and other clients using /var/mail
 
  
  
  
  
* Wed May 30 - 13:40 <br />'''No messages from SEBRA '''
+
* '''Planned maintenance: Maintenance work on phone exchange'''
**Users will not recieve any messages (e-mails) from SEBRA, UiB's Central User Administration System
+
**UiB's IT department use the first Saturday of each month for system maintenance.  On Saturday 2nd of June starting at 10:00 we will perform maintenance on the phone exchange.  Work will go on for several hours but will be finished on Saturday afternoon.  While work goes on no  landline phones will work. 
  
 +
Mobile phones are not affected and no work is planned on other IT systems.
  
  
  
* Wed May 30 - 09:30 <br />'''Server NTURT shutdown because of malfunction'''
 
**The server NTURT announce (mounts) home-directories for some users
 
**Home-directories mounted by NTURT will be unavailable
 
 
 
 
 
* Tues May 29th - 10:00 <br />'''Home-directories for a great part of users are unstable''' 
 
**Home-directory will periodically be uaviable for many users
 
**Users of Linux are more vulnerable to this problem.
 
**Problem with home-directories can cause problems recieving e-mail
 
 
 
 
 
* Tues May 29th - 09.50 <br />'''Webmail is unstable'''
 
**Some useres may experience instability caused by server/home directories problems
 
 
 
 
 
* Sun May 28th - 20:49 <br />'''Parts of the e-mail system is down'''<br /> [Updated May 29th 09:50]
 
**Many users will not be able to send mail from UiB servers 
 
**Users running Thunderbird are likely to expereince problems. Exchange seems to be up and running.
 
**Scanning from Pullprint systems does not work propperly
 
  
  
 +
If you experience any problems in our service delivery, please contact Brita at (555) 84 700.
  
 +
</div>
  
* Fri May 25th - 11:30 <br /> '''Backupsystem shutdown because of malfunction'''
 
**There will be no back up of home directories, common directories etc
 
**It is not possible to restore files from the backup system
 
  
 
+
[[Kategori:Publikasjoner fra IT-avdelingen]]
 
+
[[Kategori:Autoritativ informasjon]]
'''General comments:'''
 
----
 
 
 
Due to an ongoing labor conflict, half of the IT-department has been called on strike. The capacity is therefore reduced and the department is unable to maintain a normal service level. One can not expect normal operating until the strike is over.
 
 
 
BRITA (our call center) will some days close as early as 15:00. Please call us at (555) 84700 if you need more information.
 
 
 
This page will be updated when and if we have new announcments to make.
 
 
 
</div>
 

Nåværende revisjon fra 9. mar. 2017 kl. 13:39


Streiken som bl.a. har rammet IT-avdelingen er nå avsluttet. Det arbeides med å komme tilbake til normal driftssituasjon

The strike has ended, and we are returning to normal operating conditions


Tjeneste status

 • Lør 2. jun 11:05
  E-post leveres til mottakere
  • E-post systemet leverer nå e-post til sluttbruker • Planlagt vedlikehold: Vedlikehold på telefonsentralen
  • Første lørdag i måneden er fast endringsdag for UiBs IT-avdelingen. Lørdag 2. juni fra 10:00 er det planlagt vedlikehold på telefonsentralen. Arbeidet vil pågå i flere timer men vil ferdigstilles lørdag ettermiddag. Mens arbeidet pågår vil ingen fasttelefoner virke.

Mobiltelefoner er ikke påvirket og det er ikke planlagt arbeid på andre IT-systemerHvis du opplever manglene eller feil på tjenester, vennligst kontakt BRITA på(555) 84700.Status service delivery

 • Sat Jun 02st - 11:10
  E-mail system up and running
  • The E-mail system is now back in operation • Planned maintenance: Maintenance work on phone exchange
  • UiB's IT department use the first Saturday of each month for system maintenance. On Saturday 2nd of June starting at 10:00 we will perform maintenance on the phone exchange. Work will go on for several hours but will be finished on Saturday afternoon. While work goes on no landline phones will work.

Mobile phones are not affected and no work is planned on other IT systems.If you experience any problems in our service delivery, please contact Brita at (555) 84 700.