Forskjell mellom versjoner av «Status for IT-tjenester under streiken 2012»

 
(41 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
[[en:Status service delivery]]
 
[[en:Status service delivery]]
<div id="uib-left">
 
<div class="uib-box">
 
==Tjeneste status==
 
* Tirs 29. Mai 10:00 <br />'''Hjemmekataloger for endel brukere er ustabil''' 
 
**Hjemmekatalogen vil periodisk falle ut for mange brukere.
 
**Spesielt gjelder dette Linux brukere, men Windows og Mac brukere vil også kunne oppleve problemer
 
**Dette påvirker igjen mottak av e-post, som derved vil opptre ustabilt.
 
  
 +
'''Streiken som bl.a. har rammet IT-avdelingen er nå avsluttet. Det arbeides med å komme tilbake til normal driftssituasjon'''
  
 
+
''' The strike has ended, and we are returning to normal operating conditions'''
* Tirs 29. Mai 09:50 <br />'''Webmail er ustabil'''
 
**Endel brukere vil kunne oppleve at webmail.uib.no er utilgjengelig som følge av ustabilitet på endel hjemmekataloger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Søndag 28. Mai 20:49 <br />'''Deler av e-post systemet er nede'''<br />  [Oppdatert 29. Mai 09:50]
 
**Mange brukere får ikke sendt ut e-post fra UiB. 
 
**Brukere med Thunderbird, Mac og Linux brukere som ikke benytter Exchange vil oppleve problemer
 
**Scanning fra Pullprint systemet fungerer ikke
 
  
  
 +
<div id="uib-left">
 +
<div class="uib-box">
 +
==Tjeneste status==
 +
* Lør 2. jun 11:05<br />'''E-post leveres til mottakere'''
 +
**E-post systemet leverer nå e-post til sluttbruker
  
  
* Fredag 25. Mai 11:30 <br /> '''Backupanlegger stanset pga driftsavvik'''
 
**Det vil ikke bli kjørt backup av brukeres hjemmekataloger, fellesområder mv
 
**Det er ikke mulig å hente ut filer fra backup anlegget
 
  
  
 +
* '''Planlagt vedlikehold: Vedlikehold på telefonsentralen'''
 +
**Første lørdag i måneden er fast endringsdag for UiBs IT-avdelingen. Lørdag 2. juni fra 10:00 er det planlagt vedlikehold på telefonsentralen.  Arbeidet vil pågå i flere timer men vil ferdigstilles lørdag ettermiddag.  Mens arbeidet pågår vil ingen fasttelefoner virke.
  
 +
Mobiltelefoner er ikke påvirket og det er ikke planlagt arbeid på andre IT-systemer
  
'''Generelle kommentarer:'''
 
  
Ca. halvparten av arbeidsstyrken ved IT-avdelingen er tatt ut i streik etter bruddet i meglingen for de statsansatte.  Arbeidsnedleggelsen kan ramme drift og vedlikehold av sentrale tjenester ved IT-avdelingen. Så lenge systemene fungerer vil ikke UiB-ansatte og studenter merke noe umiddelbart. Men IT-avdelingen har redusert kapasitet og er ikke i stand til å vedlikeholde tjeneste i samme grad som under vanlige omstendigheter.
 
  
  
Brukerstøttesenteret BRITA er, i denne omgang, rammet av streiken i moderat grad, men det vil kunne oppstå noe ventetid pga redusert bemanning. På bakgrunn av bemanningssituasjonen vil senteret kunne være ubemannet i tidsrommet mellom 15:00 og 15:45.
+
Hvis du opplever manglene eller feil på tjenester, vennligst kontakt BRITA på(555) 84700.
 
 
 
 
Hvis du har spørsmål utover dette kan du kontakte brukerstøttesenteret BRITA på (555) 84700.
 
  
  
Linje 48: Linje 32:
 
<div class="uib-box">
 
<div class="uib-box">
 
==Status service delivery==
 
==Status service delivery==
* Tues May 29th - 10:00 <br />'''Home-directories for a great part of users are unstable''' 
 
**Home-directory will periodically be uaviable for many users
 
**Users of Linux are more vulnerable to this problem.
 
**Problem with home-directories can cause problems recieving e-mail
 
  
 +
* Sat Jun 02st - 11:10<br />'''E-mail system up and running'''
 +
**The E-mail system is now back in operation
  
  
  
* Tues May 29th - 09.50 <br />'''Webmail is unstable'''
 
**Some useres may experience instability caused by server/home directories problems
 
  
 +
* '''Planned maintenance: Maintenance work on phone exchange'''
 +
**UiB's IT department use the first Saturday of each month for system maintenance.  On Saturday 2nd of June starting at 10:00 we will perform maintenance on the phone exchange.  Work will go on for several hours but will be finished on Saturday afternoon.  While work goes on no  landline phones will work. 
  
 +
Mobile phones are not affected and no work is planned on other IT systems.
  
  
* Sun May 28th - 20:49 <br />'''Parts of the e-mail system is down'''<br /> [Updated May 29th 09:50]
 
**Many users will not be able to send mail from UiB servers 
 
**Users running Thunderbird are likely to expereince problems. Exchange seems to be up and running, and stabel.
 
**Scanning from Pullprint systems does not work propperly
 
  
  
  
 +
If you experience any problems in our service delivery, please contact Brita at (555) 84 700.
  
* Fri May 25th - 11:30 <br /> '''Backupsystem shutdown because of disruptions'''
+
</div>
**There will be no back up of home directories, common directories etc
 
**It is not possible to restore files from the backup system
 
 
 
 
 
  
'''General comments:'''
 
  
Due to an ongoing labor conflict, half of the IT-department has been called on strike. The capacity is therefore reduced and the department is unable to maintain a normal service level.
+
[[Kategori:Publikasjoner fra IT-avdelingen]]
 
+
[[Kategori:Autoritativ informasjon]]
BRITA (our call center) will some days close as early as 15:00. Please call us at (555) 84700 if you need more information.
 
 
 
This page will be updated when and if we have new announcments to make.
 
 
 
</div>
 

Nåværende revisjon fra 9. mar. 2017 kl. 13:39


Streiken som bl.a. har rammet IT-avdelingen er nå avsluttet. Det arbeides med å komme tilbake til normal driftssituasjon

The strike has ended, and we are returning to normal operating conditions


Tjeneste status

 • Lør 2. jun 11:05
  E-post leveres til mottakere
  • E-post systemet leverer nå e-post til sluttbruker • Planlagt vedlikehold: Vedlikehold på telefonsentralen
  • Første lørdag i måneden er fast endringsdag for UiBs IT-avdelingen. Lørdag 2. juni fra 10:00 er det planlagt vedlikehold på telefonsentralen. Arbeidet vil pågå i flere timer men vil ferdigstilles lørdag ettermiddag. Mens arbeidet pågår vil ingen fasttelefoner virke.

Mobiltelefoner er ikke påvirket og det er ikke planlagt arbeid på andre IT-systemerHvis du opplever manglene eller feil på tjenester, vennligst kontakt BRITA på(555) 84700.Status service delivery

 • Sat Jun 02st - 11:10
  E-mail system up and running
  • The E-mail system is now back in operation • Planned maintenance: Maintenance work on phone exchange
  • UiB's IT department use the first Saturday of each month for system maintenance. On Saturday 2nd of June starting at 10:00 we will perform maintenance on the phone exchange. Work will go on for several hours but will be finished on Saturday afternoon. While work goes on no landline phones will work.

Mobile phones are not affected and no work is planned on other IT systems.If you experience any problems in our service delivery, please contact Brita at (555) 84 700.