Stata

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 16. nov. 2010 kl. 22:33 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Produsent

StataCorp

Leverandør

Alfasoft AS

For Ansatte

Avdelinger ved UiB kan kjøpe Stata-lisens for ansatte på Windows, Mac eller Linux (Gjelder siste versjon av IC. For andre versjoner må vi kontakte alfasoft for pristilbud).

Lisenser bestilles ved at bestiller ved avdelingen oppretter en egen sak i issuetracker (http://bs.uib.no). Lisens er basert på en engangssum i tillegg til årlig vedlikeholdskostnad som faktureres avdelingen til de som bruker lisensene. Som følge av vedlikeholdsavtalen vil en alltid kunne benytte siste utgave av Stata IC


Priser er som følger (Alle priser er inkl. mva):

  • Nettverkslisensene kommer på 307,-. Disse lisensene skal bare installeres på pc-stuer.
  • SingleuserLisenser kommer på 848,-. Singleuserlisens kan installeres på inntil tre maskiner forutsatt at maskinene tilhører samme bruker. Programmet må ikke brukes samtidig på flere av maskinene med samme lisens. Dersom en Singleuserlisens bare er brukt på en maskin så kan programmet brukes av flere personer på denne maskinen. DVD kan utleveres fra IT-avdelingen for installasjon på maskiner som ikke er driftet av IT-avdelingen.

Alle lisenser må ha vedlikeholdslisens i tillegg. Den kommer på 216,- per år uansett hvilken type lisens en har. Når det neste gang kommer ny versjon av STATA, skal det ikke betales noe ekstra.


Hvis noen med Stata på sin maskin slutter, kan dere enten videreføre lisensen til en annen maskin, eller inst./avd gir beskjed om at det er en lisens til overs, og at dere ikke vil betale for denne. Lisensen blir da fjernet fra maskinen, og vil da bli IT-avdelingen sin lisens. En får ikke under noen omstendigheter beholde Stata lisens på maskinen dersom en slutter ved UiB. Dersom en har installert Stata manuelt må programmet avinstalleres ettersom lisensen ikke lenger er gyldig.


NB: En får ikke Stata installert (evt utlevert cd) før at det enten kan dokumenteres at lisens er i orden, eller at bestillingsansvarlig ved avdelingen kan bekrefte at avdelingen vil betale denne kostnaden (internfakturerering).


Studenter kan kjøpe lisenser til gjeldende priser fra webshopen til alfasoft. Ta kontakt med alfasoft dersom en har spørsmål om versjon og pris.

Hvilken versjon av Stata er rett for deg?

Statas egen sammenligning av versjoner