Forskjell mellom versjoner av «Stata»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 28: Linje 28:
  
 
== Studenter ==
 
== Studenter ==
'''(Denne info er muligens utdatert. Ta kontakt med oss (bs.uib.no) dersom du er student og interessert i å kjøpe statalisens.)'''
 
  
Studenter kan kjøpe lisenser til eget bruk blant annet via [http://www.alfasoft.no/ Alfasoft ](til bruk for undervisning/oppgaveskriving med egen bærbar/hjemmemaskin). For de fleste vil STATA/IC 10  Student (varenr 3370) være tilstrekkelig. Stata kan de bestille på følgende måte:
+
Stata krever at skolene har en såkalt GradPlan for studentene.
 +
(IT-avdelingen er ikke bekjent med at noen av avdelingen har dette pr. dags dato)
 +
 
 +
Prisene for en GradPlan er som følger:
 +
 
 +
* Stata 11 IC, kr 1190 eks. mva per lisens
 +
* Stata 11 SE, kr 2590 eks. mva per lisens
 +
 
 +
Minimumskjøpet er 20 lisenser, og skolen får da utlevert 20 mediasett for distribusjon (salg) til studentene.
 +
 
 +
Eventuelt kan studenter kjøpe lisenser til gjeldende priser fra [http://shop.alfasoft.no/ webshopen til alfasoft]. [http://alfasoft.no/kontakt.html Ta kontakt med alfasoft] dersom en har spørsmål om versjon og pris.  
  
# En finner produktet i linken under, og bestiller/betaler i sitt eget navn med kredittkort:
 
#* [http://shop.alfasoft.no/TradePoint/CategoryBasic?category=4,12,135&categoryName=Stata http://shop.alfasoft.no/TradePoint/CategoryBasic?category=4,12,135&categoryName=Stata]
 
# En sender kopi av gyldig studentbevis som vedlegg til epost, som sendes til [mailto:info@alfasoft.no info@alfasoft.no]
 
# Installasjons-CD med brukerguide blir sendt direkte til bestiller fra England. Dette tar ca en uke.
 
  
 
{{BRA}}
 
{{BRA}}

Revisjonen fra 18. mai 2010 kl. 22:48

Produsent

StataCorp

Leverandør

Alfasoft AS

For Ansatte

Avdelinger ved UiB kan kjøpe Stata-lisens for ansatte på Windows, Mac eller Linux.

Lisenser bestilles ved å opprette en egen sak i issuetracker (http://bs.uib.no). Lisens er basert på en årlig vedlikeholdskostnad som faktureres avdelingen til de som bruker lisensene.


Priser er som følger:

  • Nettverkslisensene kommer på 307,- inkl. mva. Disse lisensene skal bare installeres på pc-stuer.
  • SingleuserLisenser kommer på 848,- inkl mva. Disse lisensene kan installeres på både stasjonær og bærbar samtidig. Begge maskinene må tilhøre samme bruker. CD kan utleveres fra IT-avdelingen for installasjon på maskiner som ikke er driftet av IT-avdelingen.

Alle lisenser må ha vedlikeholdslisens i tillegg. Den kommer på 216,- inkl. mva uansett hvilken type lisens du har. Vedlikeholdslisensen skal betales årlig. Når det neste gang kommer ny versjon av STATA, skal det ikke betales noe ekstra.


Hvis noen med Stata på sin maskin slutter, kan dere enten videreføre lisensen til en annen maskin, eller inst./avd gir beskjed om at det er en lisens til overs, og at dere ikke vil betale for denne. Lisensen blir da fjernet fra maskinen, og vil da bli IT-avdelingen sin lisens.


NB: En får ikke Stata installert (evt utlevert cd) før at det enten kan dokumenteres at lisens er i orden, eller at bestillingsansvarlig ved avdelingen kan bekrefte at avdelingen vil betale denne kostnaden (internfakturerering).

Studenter

Stata krever at skolene har en såkalt GradPlan for studentene. (IT-avdelingen er ikke bekjent med at noen av avdelingen har dette pr. dags dato)

Prisene for en GradPlan er som følger:

  • Stata 11 IC, kr 1190 eks. mva per lisens
  • Stata 11 SE, kr 2590 eks. mva per lisens

Minimumskjøpet er 20 lisenser, og skolen får da utlevert 20 mediasett for distribusjon (salg) til studentene.

Eventuelt kan studenter kjøpe lisenser til gjeldende priser fra webshopen til alfasoft. Ta kontakt med alfasoft dersom en har spørsmål om versjon og pris.