Forskjell mellom versjoner av «Stata»

(Utdatert innhold)
(ny avtale - sitelisens)
Linje 10: Linje 10:
  
 
== Leverandør ==
 
== Leverandør ==
[http://www.alfasoft.no/ Alfasoft AS]
+
[http://www.statanordic.com/ Metrika Consulting AB]
  
== For Ansatte ==
+
== Bruk av Stata IC ved UiB ==
Avdelinger ved UiB kan leie lisens for siste versjon av Stata IC for ansatte til bruk på Windows, Mac eller Linux. For andre versjoner må en kontakte Alfasoft for pristilbud. Lisensene administreres av IT-avdelingen og en har bare rett til å bruke lisensene så lenge en betaler vedlikehold for lisensene. (Se lenger nede om avslutning av lisens)
 
  
=== Priser og lisenstyper ===
+
Universitetet i Bergen (UiB) inngikk i juli 2013 en avtale som medfører at studenter og ansatte kan benytte nyeste versjon av Stata IC (fra og med versjon 13) kostnadsfritt i UiB relatert arbeid (ikke-kommersiell bruk). Studenter og eventuelt ansatte kan i den sammenheng også installere programmet sin private maskin. Installasjonsmedia, aktiveringskode og dokumentasjon kan en få tilgang til ved å logge seg på via: https://tjinfo.uib.no/program. (En må ha ny kode en gang i året)
Lisens er basert på en engangssum i tillegg til årlig vedlikeholdskostnad som faktureres avdelingen til de som bruker lisensene. Så lenge vedlikeholdsavtalen gjelder vil du som bruker ha mulighet til å benytte siste utgave av Stata IC.
+
I forhold til avtalen er det verdt å merke seg følgende begrensninger:
  
 +
*Avtalen dekker ikke tidligere versjoner av Stata IC (f. eks versjon 12, 11 og 10)
 +
*Andre versjoner som Stata SE/MP4 etc. dekkes ikke av avtalen. Ved behov må avdelingen fremdeles kjøpe inn disse versjoner selv.
 +
*Installasjoner av PC-saler/auditorier er begrenset til 150 installasjoner. Dersom dette overstiges må UiB endre på avtalen og dette vil medføre økte kostnader for UiB. Vi ønsker derfor at det er et reelt behov for Stata i de tilfeller der det installeres på pc-saler/auditorier. Innkommende ønsker vil bli vurdert i hvert tilfelle. Behov kan meldes via https://bs.uib.no/.
  
Priser er som følger (alle priser er inkl. mva):
 
  
* Nettverkslisensene kommer på 307,-. Disse lisensene skal bare installeres på pc-stuer.
+
=== Hvordan får en tilgang til programmet? ===
* SingleuserLisenser kommer på 848,-. Singleuserlisens kan installeres på inntil tre maskiner forutsatt at maskinene tilhører samme bruker. Programmet må ikke brukes samtidig på flere av maskinene med samme lisens. Dersom en Singleuserlisens bare er brukt på en maskin så kan programmet brukes av flere personer på denne maskinen. DVD kan utleveres fra IT-avdelingen for installasjon på maskiner som ikke er driftet av IT-avdelingen.
 
  
Alle lisenser må ha vedlikeholdslisens i tillegg. Den kommer 216,- per år uansett hvilken type lisens en har.  
+
Dersom du har klientdriftet Windows maskin fra UiB kan du henvende deg via https://bs.uib.no/ eller ringe oss 555 84700. Vi trenger å vite navnet på maskinen programmet skal legges inn på.  
Når det neste gang kommer ny versjon av STATA, skal det ikke betales noe ekstra for å ha rett til å bruke denne.
 
  
 +
For mac OS X, linux eller Solaris kan installasjonsmedia, aktiveringskode og dokumentasjon lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program.
  
=== Forespørsel om lisens ===
 
Bestiller ved enheten oppretter en egen sak i Issue-tracker (http://bs.uib.no). For installasjon på en [[Klientdriftede maskiner|klientdriftet maskin]], husk å oppgi type lisens, stedkode, navn på bruker og maskinnavn. IT-avdelingen kan deretter legge til programmet. Dersom programmet skal legges inn på en pc-sal trenger vi informasjon om bygg og romnummer.
 
  
Betalingen vil skje ved fakturering fra IT-avdelingen. Lisenser på Stata er bare gyldig så lenge avdelingen betaler årlig vedlikeholdskostnader for sine lisenser. Avdelingen mister tilgangen til lisenser de ikke lenger ønsker å betale vedlikehold for.
+
== Om forskjellige versjon av Stata ==
 
 
'''NB: En får ikke Stata installert (evt utlevert DVD) før det enten kan dokumenteres at lisens er i orden, eller at bestillingsansvarlig ved avdelingen kan bekrefte at avdelingen vil betale denne kostnaden (internfakturerering).'''
 
 
 
 
 
=== Avslutning av lisens ===
 
Hvis noen med Stata på sin maskin slutter, kan lisensen enten videreføres til en annen maskin, eller inst./avd [https://bs.uib.no gir beskjed til IT-avdelingen] om at det er en lisens til overs, og at dere ikke vil betale for denne. Lisensen blir da fjernet fra maskinen, og IT-avdelingen vil kunne tilby lisensen til andre. En får ikke under noen omstendigheter beholde Stata-lisens på maskinen dersom en slutter ved UiB. Dersom en har installert Stata manuelt, må programmet avinstalleres ettersom lisensen ikke lenger er gyldig.
 
 
 
== Studenter ==
 
Studenter kan kjøpe lisenser til gjeldende priser fra [http://shop.alfasoft.no/ webshopen til alfasoft]. [http://alfasoft.no/kontakt.html Ta kontakt med alfasoft] dersom en har spørsmål om versjon og pris.
 
 
 
 
 
== Hvilken versjon av Stata er rett for deg? ==
 
 
[http://www.stata.com/products/whichstata.html Statas egen sammenligning av versjoner]
 
[http://www.stata.com/products/whichstata.html Statas egen sammenligning av versjoner]
  

Revisjonen fra 17. sep. 2013 kl. 14:40


Viktig melding.gif Gammelt og utdatert innhold! Denne siden kan inneholde informasjon som ikke lenger er korrekt eller relevant. Det jobbes med ny avtale som angår dette programmet. Innholdet på denne siden kan derfor inneholde feil.

Stata er programvare for statistisk analyse og presentasjon, simuleringer, m.m. Programmet er mye brukt innen flere forskningsområder. IT-avdelingen disponerer et antall lisenser som enheter ved UiB kan leie.

Produsent

StataCorp

Leverandør

Metrika Consulting AB

Bruk av Stata IC ved UiB

Universitetet i Bergen (UiB) inngikk i juli 2013 en avtale som medfører at studenter og ansatte kan benytte nyeste versjon av Stata IC (fra og med versjon 13) kostnadsfritt i UiB relatert arbeid (ikke-kommersiell bruk). Studenter og eventuelt ansatte kan i den sammenheng også installere programmet på sin private maskin. Installasjonsmedia, aktiveringskode og dokumentasjon kan en få tilgang til ved å logge seg på via: https://tjinfo.uib.no/program. (En må ha ny kode en gang i året) I forhold til avtalen er det verdt å merke seg følgende begrensninger:

  • Avtalen dekker ikke tidligere versjoner av Stata IC (f. eks versjon 12, 11 og 10)
  • Andre versjoner som Stata SE/MP4 etc. dekkes ikke av avtalen. Ved behov må avdelingen fremdeles kjøpe inn disse versjoner selv.
  • Installasjoner av PC-saler/auditorier er begrenset til 150 installasjoner. Dersom dette overstiges må UiB endre på avtalen og dette vil medføre økte kostnader for UiB. Vi ønsker derfor at det er et reelt behov for Stata i de tilfeller der det installeres på pc-saler/auditorier. Innkommende ønsker vil bli vurdert i hvert tilfelle. Behov kan meldes via https://bs.uib.no/.


Hvordan får en tilgang til programmet?

Dersom du har klientdriftet Windows maskin fra UiB kan du henvende deg via https://bs.uib.no/ eller ringe oss på 555 84700. Vi trenger å vite navnet på maskinen programmet skal legges inn på.

For mac OS X, linux eller Solaris kan installasjonsmedia, aktiveringskode og dokumentasjon lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program.


Om forskjellige versjon av Stata

Statas egen sammenligning av versjoner


Se også

Om Stata i Wikipedia (engelsk)