Liste av filer med duplikater

Dette er en liste av filer hvor den nyeste versjonen av filen er en duplikat av den nyeste versjonen av en annen fil. Bare lokale filer er sammenlignet.