Doble omdirigeringer

Fra IT-hjelp UiB

Denne siden lister opp de sidene som er omdirigeringer til andre omdirigeringssider. Hver rad inneholder lenker til første og andre omdirigering, samt målet for den andre omdirigeringen, som vanligvis er den «virkelige» målsiden som den første omdirigeringen burde peke til. Gjennomstrøkne sider har blitt fikset.

Nedenfor vises opptil 8 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 8.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Flytte epost selv →‎ Flytte epost fra EXIM til Exchange Online →‎ Flytte epost fra UNIX mail (Webmail) til Exchange Online
  2. Innkjøpsveiledning for PC →‎ Innkjøpsveiledning for PC (2019) →‎ Innkjøpsveiledning for PC (2020)
  3. Korona →‎ Korona: anbefalinger for bruk av digitale møte- og samhandlingsløsninger →‎ Anbefalinger for bruk av digitale møte- og samhandlingsløsninger
  4. Brukerveiledninger for Office 365 →‎ Office 365 →‎ Microsoft 365
  5. Office365 →‎ Office 365 →‎ Microsoft 365
  6. Office 365 - applikasjoner →‎ Office 365 →‎ Microsoft 365
  7. Microsoft Office 365 →‎ Office 365 →‎ Microsoft 365
  8. Kundekontakt →‎ Områdeansvarlige ved IT-avdelingen →‎ Tjenestekoordinatorer ved IT-avdelingen

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)