Spam - Hva gjør jeg hvis jeg har mottatt spam

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 4. okt. 2013 kl. 15:04 av St06047 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Noe spam må en kunne regne med. Eksempelvis kan spam skyldes at en selv ha krysset av for at en faktisk ønsker denne type e-post (reklame/nyhetsbrev). I disse tilfeller vil det som oftest stå i e-posten hvordan en opphever et slikt abonnement.

I andre tilfeller får en mer ondsinnet e-post som en ikke har bedt om å få. Formålet med denne type e-post kan være å få kontroll over en bruker/e-post-konto, tappe bankkonto for penger eller infisere maskinen din med virus. Typiske eksempler er:


  • E-post der en blir oppfordret til å oppgi brukernavn og passord. Enkelte e-post oppfordrer også mottaker til å oppgi Visakortnummer mm. Slike opplysninger skal aldri sendes via e-post. E-post av denne typen dreier seg med all sannsynlighet om svindel.


  • E-post fra ukjent avsender der en blir oppfordret til å gå inn på en webside. Inne på denne websiden blir en oppfordret å logge seg inn med brukenavn og passord. Typisk vil denne nettsiden være av ukjent art (eks http://www.nets-europe-nine.14107374.kf98e......) og EN MÅ IKKE LOGGE SEG INN HER!. En bør i utgangspunktet unngå å gå inn på slike lenker dersom en misstenker at det kan være snakk om svindel. De fleste sider der det er aktuelt å logge seg på med brukernavn og passord har formen xxxx.uib.no (f. eks: miside.uib.no).


Dersom du mistenker at du har mottatt svindel-e-post kan du videresende denne direkte til postnuke@uib.no. Da kan Postmaster-gruppen eventuelt foreta nødvendige tiltak i forhold til svindelforsøket. Det er viktig at det er den som har mottatt svindel-e-posten som videresender e-posten. Dersom en e-post allerede er videresendt før den sendes til postnuke@uib.no vil viktig informasjon forsvinne og det er da vanskeligere hindre at denne e-post når flere brukere.


Dersom du har latt deg lure til å oppgi passordet ditt til uvedkommende bør en fortest mulig få skiftet passordet via SEBRA sine sider (SEBRA.UIB.NO). Har du spørsmål? Kontakt brukerstøtte!