Spørreundersøkelser - verktøy for utvikling, utsending og analyse

Revisjon per 8. okt. 2013 kl. 13:11 av Sho056 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

UiB har felles lisenser på et vevbasert verktøy for utvikling, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelser. Verktøyet ligger utenfor UiBs tjenere, men leverandøren har gode sikkerhetsrutiner. Verktøyet heter SurveyXact og har adressen http://www.surveyxact.no/.


Hva kan jeg bruke SurveyXact til?

SurveyEcact er et verktøy laget av det internasjonale konsulentfirmaet Rambøll, opprinnelig til egen bruk for gjennomføring av brukerundersøkelser. Verktøyet har et vidt spekter av potensielle bruksområder. Det har funksjonalitet innenfor hele prosessen fra skjemautvikling til datainnsamling og analyse.

Bruksområder

Aktuelle bruksområder kan være, men er ikke begrenset til:

 • kursevalueringer
 • meningsmålinger
 • brukertilfredshetsmålinger
 • forskning
 • påmelding

Funksjonalitet

SurveyXact inneholder funksjonalitet for blant annet:

 • administrasjon av tilgangsnivå for ulike skjema
 • enkel "wysiwig" laging av skjemaer, også med mulighet for tilpasset design og ulike spørsmålstyper, som f.eks.
  • åpne tekstfelt
  • enkelt- eller flervalgspørsmål
  • nedtrekksmeny
  • enkel matrise
  • dobbel matrise
 • modul for mer fleksibilitet og mer avanserte behov, med høyere brukerterskel
 • utsending av skjema via e-post, pop-up på vevsider eller papir
 • purring, status, automatisk stenging, osv.
 • anonyme eller åpne undersøkelser
 • enkel eller avansert analyse av resultater
 • fremstilling av resultater grafisk eller i tabeller
 • krysskobling mellom ulike spørsmål eller bakgrunnsinformasjon fra database
 • spørsmål avhengig av andre svar (hopp)
 • eksport for viderebehandling i Excel eller SPSS.


Hvem kan bruke SurveyXact?

Verktøyet kan benyttes vederlagsfritt av ansatte og studenter ved UiB. Felles brukslisenser for UiB betales sentralt.


Hvordan komme i gang?

Systemeier for verktøyet er Personal- og organisasjonsavdelingen. Tilgangsstyring er delegert via fakulteter og administrative enheter og videre til institutter, sentre og eventuelt underavdelinger.

Grunnleggende og avanserte kurs i bruk av SurveyXact holdes etter behov av UiBs leverandør, som også er utvikler av verktøyet. Test


Se også

Skjemaverktøy og -tjenester