Slette alle data fra mobile enheter via kalender.uib.no

Revisjon per 17. jun. 2011 kl. 11:57 av Edmmb (diskusjon | bidrag) (Ny side: [https://kalender.uib.no Kalender.uib.no] er webmail-tjenesten for de som bruker Outlook epost på UiB. Kalender.uib.no er vår installasjon av Outlok Web Access. Dette programmet har …)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Kalender.uib.no er webmail-tjenesten for de som bruker Outlook epost på UiB.

Kalender.uib.no er vår installasjon av Outlok Web Access. Dette programmet har en funksjon som gjør at man kan slette data fra mobile enheter (mobiltelefon, pad o.l.) som har vært synkronisert med UiBs Exchange-epost.

Dette kan være nyttig for mobilteleoner som er stjålet, har kommet på aveie, eller hvor man av andre grunne rønsker å slette alt innhold på en enkel måte.

Bruk av denne funksjonen krever altså at mobiltelefonen på forhånd er satt opp til å synkronisere med UiBs Exchange-epost!

Tjenesten brukes slik:

  1. Gå til kalender.uib.no.
  2. Klikk på "Du kan logge deg på OWA med sikker oppkobling (https) her."
  3. Logg inn
  4. Velg "Alternativer" oppe til høyre på siden
  5. Velg alternativ-kategorien "Mobile enheter" fra menyen i venstre kolonne. Du skal nå få et skjermbilde a la dette:
Mobileenheter-1.png