Forskjell mellom versjoner av «Sky-tjenester»

Linje 25: Linje 25:
 
Når du bruker sky-tjenester, overlater du dataene dine til en ekstern leverandør som du har et uklart kundeforhold til. Det finnes en brukerlisens som regulerer hva leverandøren kan gjøre med data som behandles eller lagres av deg eller som samles inn om deg. Denne lisensen kan gi leverandøren ganske stor frihet. Du har ingen kontroll med hvor data lagres eller hvem som behandler dem. Kundeforholdet styres ikke av norsk lovgivning. Det har vært eksempler på sikkerhetsproblemer i sky-tjenester som har gitt uønsket spredning av data.
 
Når du bruker sky-tjenester, overlater du dataene dine til en ekstern leverandør som du har et uklart kundeforhold til. Det finnes en brukerlisens som regulerer hva leverandøren kan gjøre med data som behandles eller lagres av deg eller som samles inn om deg. Denne lisensen kan gi leverandøren ganske stor frihet. Du har ingen kontroll med hvor data lagres eller hvem som behandler dem. Kundeforholdet styres ikke av norsk lovgivning. Det har vært eksempler på sikkerhetsproblemer i sky-tjenester som har gitt uønsket spredning av data.
  
I juni 2013 [http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/NSA-sjefen-vitnet-i-Senatet-7228825.html#.Ub7x1nea8e8 ble det kjent] at flere leverandører av skytjenester utleverer data til amerikansk etterretning. Dette er et aspekt man bør være oppmerksom på, spesielt hvis man håndterer opplysninger om personer eller saker som kan tenkes å være politisk følsomme eller på andre måter gjenstand for etterretning.
+
I juni 2013 [http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/NSA-sjefen-vitnet-i-Senatet-7228825.html#.Ub7x1nea8e8 ble det kjent] at flere leverandører av skytjenester utleverer data til amerikansk etterretning. Dette er et aspekt du bør være oppmerksom på, spesielt hvis du håndterer opplysninger om personer eller saker som kan tenkes å være politisk følsomme eller på andre måter gjenstand for etterretning.
  
På bakgrunn av dette bør alltid følge noen grunnleggende sikkerhetsregler før du tar i bruk sky-tjenester:
+
På bakgrunn av dette bør du alltid følge noen grunnleggende sikkerhetsregler før du tar i bruk sky-tjenester:
  
 
* Ikke legg ut data ''bare'' i sky-tjenester. Ha alltid en oppdatert kopi på et annet, sikkert sted, f.eks. på [[Lagring og backup|UiBs filtjenere]].
 
* Ikke legg ut data ''bare'' i sky-tjenester. Ha alltid en oppdatert kopi på et annet, sikkert sted, f.eks. på [[Lagring og backup|UiBs filtjenere]].

Revisjonen fra 17. jun. 2013 kl. 13:30

Hva er sky-tjenester?

Sky-tjenester er datatjenester som utføres ved hjelp av "nettskyen", d.v.s. at behandlingen og/eller lagringen av data foregår på tjenermaskiner som befinner seg hos eksterne leverandører som man kobler seg til over internett, gjerne på en vev-side.

Sky-tjenestene er typisk enkle og billige å bruke for enkeltbrukere. Siden de nås gjennom enkle vev-grensesnitt på internett og/eller gjennom app-er på mobile enheter, er de tilgjengelige fra ulike typer maskiner, f.eks. ulike PC-er, nettbrett og smarttelefoner.


Eksempler på sky-tjenester

Sky-tjenester for lagring og utveksling av data:


Sky-tjenester for behandling av data:

  • Google Documents
  • Microsoft Office 365

Sikkerhet ved bruk av sky-tjenester

Når du bruker sky-tjenester, overlater du dataene dine til en ekstern leverandør som du har et uklart kundeforhold til. Det finnes en brukerlisens som regulerer hva leverandøren kan gjøre med data som behandles eller lagres av deg eller som samles inn om deg. Denne lisensen kan gi leverandøren ganske stor frihet. Du har ingen kontroll med hvor data lagres eller hvem som behandler dem. Kundeforholdet styres ikke av norsk lovgivning. Det har vært eksempler på sikkerhetsproblemer i sky-tjenester som har gitt uønsket spredning av data.

I juni 2013 ble det kjent at flere leverandører av skytjenester utleverer data til amerikansk etterretning. Dette er et aspekt du bør være oppmerksom på, spesielt hvis du håndterer opplysninger om personer eller saker som kan tenkes å være politisk følsomme eller på andre måter gjenstand for etterretning.

På bakgrunn av dette bør du alltid følge noen grunnleggende sikkerhetsregler før du tar i bruk sky-tjenester:

  • Ikke legg ut data bare i sky-tjenester. Ha alltid en oppdatert kopi på et annet, sikkert sted, f.eks. på UiBs filtjenere.
  • Ikke legg ut data som er sensitive, f.eks. personopplysninger, konfidensielle forskningsdata e.l.