Forskjell mellom versjoner av «Skjemaker oppgradering»

Fra IT-hjelp UiB
(Planlegger oppgradering Skjemaker)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 4. sep. 2020 kl. 09:00

Tjenesten Skjemaker blir oppgradert DD.MM.YYYY. Les mer om detaljene under.

Mvh IT avdelingen - Universitetet i Bergen

Deltakerliste:

Den skreddersydde løsningen for deltagerliste blir fjernet. Det vil fortsatt være mulig å lage egen deltakerliste ved å bruke widgets i Skjemaker, dere finner mer informasjon om hvordan dette gjøres her: it.uib.no/Skjemaker

Vi vil gjøre oppmerksom på at man ikke kan publisere deltakerlister offentlig uten at samtykke til dette er eksplisitt innhentet fra deltakerne, så vi vil anbefale at denne muligheten kun brukes i helt spesielle tilfeller.

Innlogging via Feide

Vi går nå tilbake til vanlig UiB LDAP innlogging. Det betyr at du logger inn med ditt vanlige UiB brukernavn og passord. Dersom personer uten UiB-konto trenger tilgang til et skjema så må de enten få en gjestekonto eller eksternkonto i Sebra.

Permissions

Tidligere kunne skjemaeiere selv gi andre personer tilgang til sitt skjema, dette vil ikke bli mulig i den nye versjonen. Dagens tilganger blir selvsagt videreført. Dersom en har behov for å gi tilgang til andre så må det meldes inn som sak til IT-avdelingen.