Skjemaker - selvhjelp skjemaverktøy

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Viktig melding.gif Trenger oversettelse! Denne siden eksisterer kun på norsk eller er mer innholdsrik på norsk og trenger oversettelse. Translate this page with Google:

Lansering av versjon av Skjemaker (Machform 4.3)

Ny versjon av Skjemaker kom 2. juli 2015.

De som har vært med å teste, vil være med på en trekning om et lite gavekort.

Hvilke typer skjemaer kan opprettes i skjemaker.app.uib.no? (Bruksområder)

 • Påmeldingskjema der en ikke har behov for avansert rapporterings-funksjonalitet
 • Påmeldingskjema for kurs, seminarer og konferanser
 • Påmeldingskjema for sosiale arrangementer
 • Spørreskjema
 • Evalueringsskjema

Ikke bruk skjemaker til å registrere sensitive personopplysninger!

Hva er nytt i ny versjon av skjemaker

 1. Betinget logikk for å vise / skjule felter eller sider (Conditional Logic)
  Skjemaker støtter nå å vise eller skjule felt eller gå til bestemte sider basert på svarene som blir gitt av brukeren. Funksjonen er nyttig hvis du trenger å stille ulike spørsmål til ulike brukere. Det kan spare deg for å lage flere skjema, og det kan spare brukerne for å svare på unødvendige spørsmål.
 2. Visning av deltakerliste
  Deltakerliste kan vises til alle. Det må slås på under "Form Properties" / "show more options" -> "Allow Submissions to be shown (only name)"
  Det må også legges til "name" felt ved opprettelse av et skjema
 3. Støtter “Multi-page” skjema
  Du kan dele skjema inn i flere sider og vise ferdigstillelse via fremdriftsindikatorer.
 4. Lagre skjema før publisering og fortsette senere
 5. Støtter flere språk (inkl. norsk)
 6. Responsivt webdesign og tilpasning til mobile enheter (iPhone, Android, iPad,..)
  Websiden endres dynamisk avhengig av hvilken skjermstørrelse man benytter for å se på den.
 7. Hjelpefunksjon for skjemabruker på feltnivå
 8. Støtter automatisk utsending av e‐post for å bekrefte registrering
 1. Støtter forhåndsbestemte handlinger (scheduling)
 2. Støtter å begrense innsending til maksimalt antall deltakere
 3. Støtter videresending til en annen nettadresse

Enklere påmeldingsskjema

IT-avdelingen tilbyr et vevbasert verktøy kalt "skjemaker" for oppretting av enklere skjema med standard funksjonalitet. Skjemaker er et selvhjelps skjemaverktøy som er velegnet for påmelding til mindre arrangement, kursevalueringer, enklere søknader og lignende. Standardelementer kan lett legges til skjemaet ved å klikke og dra, men innholdet kan lett tilpasses det aktuelle behov.

Selvhjelp

Skjemaker har lav brukerterskel slik at de fleste vil kunne opprette skjema uten assistanse. Verktøyet har innebygd hjelpefunksjon, og det finnes opplæringsvideoer gratis tilgjengelig på vev (Youtube).

IT-avdelingen tilbyr dessverre ikke brukerstøtte til bruk av Skjemaker. Likevel, om du har spørsmål som du ikke finner svar på, eller at verktøyet ikke fungerer som det forventet, kan du registrere en sak til oss på:

Har du ønske om utvidet funksjonalitet, vil vi også vurdere om dette er noe vi kan utvikle.

For å se hvordan dette virker, og om dette dekker dine behov, kan du bare logge inn på skjemaker og opprette et skjema. Du trenger ikke lagre noe skjema for å utforske verktøyet. Du kan også når som helst slette skjema du har opprettet.

Hva kan jeg bruke Skjemaker til?

 • Du kan selv opprette vevbaserte påmeldingsskjema eller lignende uten bistand fra IT-avdelingen
 • Det går raskere å opprette et nytt skjema
 • Du kan administrere dine egne skjema
 • Du kan selv styre hvem som skal ha tilgang til å svare på skjemaet
 • Data lagres trygt på en maskin på universitetet, noe som gir bedre sikkerhet og tilgjengelighet enn med tilgjengelige eksterne gratisverktøy.

Hvem kan bruke Skjemaker?

Alle studenter og ansatte ved UiB har tilgang til å opprette skjema via skjemaker.app.uib.no.

Hvordan komme i gang?

Gå til skjemaker.app.uib.no og logg på med UiB brukernavn og passord fra SEBRA.

Administrator for et skjema er den som oppretter det. Skjema-administrator styrer innholdet i skjemaet og blant annet hvem som skal ha tilgang til å svare på skjemaet. Tilgang gis via utsending av e-post fra skjemaker. Administrator kan også velge å sette passord for tilgang til skjemaet.

Men husk også: Verktøyet er ikke alt (noen generelle spørsmål å stille seg ved utarbeiding av spørreskjema)

Funksjonalitet

Det kan være lurt å skaffe seg oversikt over mulighetene som ligger i verktøyet, for så å vurdere hvordan du best får inn informasjonen du ønsker, og i riktig form.

Ferdige elementer som kan dras inn i skjemaet

 • Single line text: tekstfelt med en linje
 • Paragraph text: tekstfelt med flere linjer
 • Multiple choice: velg et av flere alternativer ("radioknapper")
 • Checkboxes: ruter der man har mulighet til å hake av flere
 • Drop down: nedtrekksmeny
 • Date: dato, med egne definerte felter for dag måned og år
 • Time: klokkeslett, med egne definerte felter for minutter, timer og tid på døgnet.
 • Name: felt for navnet til den som registrerer seg
 • Email: felt for e-postadresse
 • Phone: felt formatert for å inneholde telefonnumer med eventuell landkode m.m.
 • Address: felter for å skrive inn de enkelte delene av en adresse
 • Web site: for å skrive inn URL - adressen til en vevside
 • Price: støtter foreløpig dollar, euro, pund og yen (men ordinære tallfelt kan normalt brukes).
 • Section Break: for inndeling av skjemaet
 • File upload: opplasting av fil
 • Matrix choice: Fler spørsmåls matrise
 • Page break: Legg inn en side bryting, nå kan du lage sånn at skjemaet ditt består av flere sider. Du kan også styr når en bruker skal sendes videre til andre sider, f.eks. avhengig på kva dei svarer på et spørmål i skjemaet. Dette gjør du via 'Logic' funksjonen inne i 'Manage Form'.

De ulike elementene kan brukes etter behov i ønsket rekkefølge. Administrator kan velge tekst for hvert element, og de kan også til en viss grad tilpasses. Blant annet går det an å hake av at de ulike elementene skal vere påkrevet å fylle ut.

Egenskaper for hvert enkelt skjema

Følgende egenskaper og funksjonalitet kan brukes eller settes for det enkelte skjema:

 • Form Title: Her skriver administrator for skjemaet inn en tittel på skjemaet som opprettes.
 • Description: Dette vil vises for brukeren under tittelen på det aktuelle skjemaet. Det kan være nyttig for å vise en kort beskrivelse og nødvendige instruksjoner for brukeren.
 • Turn On Password Protection: her kan du sette et passord som brukeren trenger for å kunne registrere seg.
 • Turn On Spam Protection (CAPTCHA): Hvis aktivert, vil et bilde med et tilfeldig ord genereres på vevsiden med skjemaet. Det aktuelle ordet vil man også kunne få "lest opp" høyt. For å kunne registrere seg, må brukeren skrive inn riktig ord. Dette er nyttig for å forhindre misbruk av roboter eller automatiserte spam-programmer.
 • Limit One Entry Per User: Bruk denne for å hindre brukere fra å fylle ut skjemaet mer enn en gang. Dette gjøres ved å sammenligne brukerens IP-adresse.
 • Show Review Page Before Submitting: Hvis aktivert, vil brukere av det aktulle skjema få forhåndsvist sine oppføringer for å sjekke at dette er riktig før de sender inn sin registrering.
 • Success Message: Meldingen man skriver inn her vil vises som en bekreftelse på at ferdig utfylt skjema er registrert. Alternativt kan administrator legge inn adressen til en vevside som skal vises.
 • Emails Du kan få e-postbekreftelse for hver registrering noen gjør. Du kan også sende automatisk e-postkvittering til den som fyller inn skjema. Det forutsetter at du bruker e-postadressefeltet når du lager skjemaet. (praktisk for å huske at man har svart)
 • Embed code: Du kan her få generert kode for å legge på vevserver for å kunne motta registreringer via besøk på en vevside.
 • Edit CSS: Det er ikke mulig å tilpasse stilark for utseende på vevskjemaet.
 • Submission limit : Begrens hvor mange som kan fullføre skjemaet.
 • Show submissions: Deltakerliste med navn kan nå aktiveres.
 • Automatic Scheduling: Du kan styre dato/tid et skjema skal være tilgjengelig.

Opplæringsvideoer for skjemaker

Video 1


Video 2

FAQ

 • Kan jeg legge inn klikkbare lenker i skjemaet mitt?

Svar: Ja, det gjør du ved å legge inn lenken (URL) i en HTML <a></a> tag. Du kan også legge inn lenker til dokumenter.

Eksempel

<a href="URL">Navn på lenke</a>
<a href="http://skjemaker.app.uib.no">Skjemaker</a>

Se også

Skjemaverktøy og -tjenester