Forskjell mellom versjoner av «Skjemaker/versjon12»

Fra IT-hjelp UiB
m
Linje 29: Linje 29:
 
så vi vil anbefale at denne muligheten kun brukes i helt spesielle tilfeller.
 
så vi vil anbefale at denne muligheten kun brukes i helt spesielle tilfeller.
 
   
 
   
=Innlogging via Feide==
+
=Innlogging via Feide=
 
Vi går nå tilbake til vanlig UiB LDAP innlogging.
 
Vi går nå tilbake til vanlig UiB LDAP innlogging.
 
Det betyr at du logger inn med ditt vanlige UiB brukernavn og passord.
 
Det betyr at du logger inn med ditt vanlige UiB brukernavn og passord.
Dersom personer uten UiB-konto trenger tilgang til et skjema så må de enten få en gjestekonto eller eksternkonto i Sebra.
+
Dersom personer uten UiB-konto trenger tilgang til et skjema så må de få en gjestekonto.
 
   
 
   
 
==Permissions==
 
==Permissions==

Revisjonen fra 25. feb. 2022 kl. 12:47

English below.

Hei,

Du mottar denne eposten fordi du er registrert som bruker av tjenesten Skjemaker (skjemaker.app.uib.no) Om du ikke har noen skjemaer i Skjemaker kan du se bort fra eposten.

Vi skal oppgradere Skjemaker torsdag 7. mai fra klokka 17:00 til 19:00. Skjemaker blir ikke tilgjengelig i dette tidsrommet.

Det kommer til å bli noen endringer denne gang som vi gjerne vil gjøre deg oppmerksom på. Disse endringene er en del av vårt arbeid med å forenkle drift og forvaltning av tjenestene våre, og for å sikre at vi oppfyller stadig strengere krav til sikkerhet og personvern i IT-løsninger.

Under blir hver av endringene forklart i detalj.

Med vennlig hilsen

IT-avdelingen – Universitetet i Bergen

21. april 2020

Deltakerliste

Den skreddersydde løsningen for deltagerliste blir fjernet. Det vil fortsatt være mulig å lage egen deltakerliste ved å bruke widgets i Skjemaker, dere finner mer informasjon om hvordan dette gjøres her: it.uib.no/Skjemaker

Vi vil gjøre oppmerksom på at man ikke kan publisere deltakerlister offentlig uten at samtykke til dette er eksplisitt innhentet fra deltakerne, så vi vil anbefale at denne muligheten kun brukes i helt spesielle tilfeller.

Innlogging via Feide

Vi går nå tilbake til vanlig UiB LDAP innlogging. Det betyr at du logger inn med ditt vanlige UiB brukernavn og passord. Dersom personer uten UiB-konto trenger tilgang til et skjema så må de få en gjestekonto.

Permissions

Tidligere kunne skjemaeiere selv gi andre personer tilgang til sitt skjema, dette vil ikke bli mulig i den nye versjoner. Dagens tilganger blir selvsagt videreført. Dersom en har behov for å gi tilgang til andre så må det meldes inn som sak til IT-avdelingen.

UiB tema

En kan nå lage sine egne tema, eller velge fra de mange tilgjengelige temaene.

ENGLISH

Hi,

You are receiving this email because you are registered as a user of the Skjemaker service (skjemaker.app.uib.no).

If you do not have any forms in Skjemaker you can ignore this email.

We will upgrade Skjemaker on Thursday May 7th between 5pm and 7pm.

Skjemaker will not be available during this time.

There will be some changes this time that we would like to bring to your attention. These changes are part of our effort to simplify the operation and management of our services, and to ensure that we meet ever more stringent security and privacy requirements in IT solutions.

Below, each of the changes is explained in detail.

With best regards

IT division, University of Bergen

April 21st, 2020

List of participants (deltakerliste)

Deltakerliste will be removed. It will still be possible to create your participant list using widgets in Skjemaker. You will find more information on how this is done here it.uib.no/Skjemaker. We would like to note that you cannot publish participant lists without explicit consent from the participants, so we recommend this option to be used only in very special cases.

Login via Feide

We now return to the regular UiB LDAP login. This means you log in with your normal UiB username and password. If people without a UiB account needs access to a form they must either have a guest account or an external account in Sebra (sebra.uib.no)

Permissions

Previously, Skjemaker form owners could give access to other people to their forms. This will not be possible in the new version. The current access list will be continued. If you need to grant access to your forms, you will need to report this as an issue in TopDesk (hjelp.uib.no) to the IT department.

UiB theme

You can now both create new themes and choose from existing themes.