Forskjell mellom versjoner av «Skjemaker»

(Kan jeg legge inn klikkbare lenker i skjemaet mitt?)
(Dokumentasjon)
 
(69 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{forenkles}}
+
{{Trenger oversettelse}}
 
+
<div class="w3-container w3-center w3-round-large" style="border:3px solid black; color:white; background-color:#E8A317;padding:10px;display:block;margin:10px;">'''Flere melder om at de ikke mottar epost med registreringslenke når de prøver å gi tilgang til andre via skjemaker.app.uib.no/tilgang.
==FAQ==
+
En kan da prøve å se om eposten har kommet til:
Ofte stilte spørsmål...
+
* start.uib.no -> Outlook'''</div>
 
 
===php warning feilmelding===
 
Warning: Invalid argument supplied for foreach() i
 
Dersom du ser denne, så kan løsningen være å lage en kopi av skjemaet ditt til et nytt skjema. Skjemaker (Machform) har antakelig en bug/feil som resulterer i dette. Vi håper at feilen blir luket ut i neste versjon av Machform.
 
 
 
===Vil gi tilgang til andre===
 
Ikke mulig å gi tilgang til andre til ditt skjema
 
Før du kan gi tilgang til andre, så må brukerkontoen eksistere i Skjemaker. Løsning: be den du vil gi tilgang til om å logge inn på https://skjemaker.app.uib.no da blir kontoen opprettet i Skjemaker, og du vil kunne gi tilgang.
 
  
 +
<div class="w3-container w3-center w3-round-large" style="border:3px solid black; color:white; background-color:#E8A317;padding:10px;display:block;margin:10px;">'''Skjemaker ble oppgradert 11. september 2021. Les detaljer her: https://it.uib.no/Skjemaker_oppgradering <br><br>VIKTIG OM SKJEMAKER! Dersom du har et Skjemaker-skjema i dag med et epost-felt, så bør du unngå å fjerne epost-feltet.
 +
Det er en feil i Skjemaker som gjør at skjemaet ditt kan bli ubrukelig i etterkant. Dersom du ønsker å fjerne epost-feltet, så bør du heller velge å skjule det. Vi håper at ny versjon av Skjemaker 19. november 2020 løser feilen. Om du har fjernet epost-feltet (og evt. lagt til et nytt), og opplever at skjemaet feiler på en eller annen måte, så er eneste måten å løse det på enten å duplisere skjemaet til et nytt skjema eller lage hele skjemaet helt på nytt igjen'''</div>
 +
{{#Widget:OppeTid|tjeneste=skjemaker.app.uib.no}}
 
== Lag ditt eget webskjema ==
 
== Lag ditt eget webskjema ==
 
'''Skjemaker''' er et web-basert selvhjelps skjemaverktøy som er velegnet for å lage web-skjemaer f.eks. for påmelding til arrangement, kursevalueringer, søknader, enkle spørreundersøkelser og lignende.
 
'''Skjemaker''' er et web-basert selvhjelps skjemaverktøy som er velegnet for å lage web-skjemaer f.eks. for påmelding til arrangement, kursevalueringer, søknader, enkle spørreundersøkelser og lignende.
 +
 +
Les mer om tjenesten her:
 +
* https://tk.app.uib.no/node/29
  
 
Standardelementer kan lett legges til skjemaet ved å klikke og dra, og innholdet kan relativt enkelt tilpasses ditt behov.
 
Standardelementer kan lett legges til skjemaet ved å klikke og dra, og innholdet kan relativt enkelt tilpasses ditt behov.
  
 
Skjemaker er basert på [https://www.machform.com/ Machform] fra [https://www.machform.com/about-us/ Appnitro Software].
 
Skjemaker er basert på [https://www.machform.com/ Machform] fra [https://www.machform.com/about-us/ Appnitro Software].
 +
 +
Lisenskostnaden er rundt 200 USD i snitt per år.
 +
 +
I dag eksistererer det over 17 000 skjemaer, hvor ca 5000 er aktive skjema, i Skjemaker, og det er registrert over 3900 brukere med rundt 800 aktive (1) brukere.
 +
Se statistikk her:
 +
* http://sokrates.uib.no/skjemakerstat
 +
 +
(1) Logget inn minst én gang siste 3 måneder
  
 
== Hvordan komme i gang? ==
 
== Hvordan komme i gang? ==
 
Gå til [https://skjemaker.app.uib.no skjemaker.app.uib.no] og logg på med UiB brukernavn og passord.
 
Gå til [https://skjemaker.app.uib.no skjemaker.app.uib.no] og logg på med UiB brukernavn og passord.
 +
 +
==Brukerstøtte==
 +
Det gis ikke brukerstøtte i hvordan en bruker Skjemaker. Vi henviser til [[Skjemaker#dokumentasjon|dokumentasjonen]] om en har lyst til å lære om Skjemaker (Machform)
 +
 +
Likevel, står en helt fast er det lovt å spørre. Det gjør en ved å lage en sak til IT avdelingen på UiBHjelp:
 +
* https://hjelp.uib.no
 +
 +
Merk saken: Problem med Skjemaker
 +
 +
==Skjemaker skjemaet's ID nummer==
 +
Skjemaets ID nummer finner en i lenken til selve skjemaet.
 +
Alle Skjemaker (Machform) skjemaer får en url som er på formen:
 +
* https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=nnnnnnnn
 +
Hvor nnnnnnnn er skjemaet's ID nummer.
 +
 +
<div id="dokumentasjon"></div>
 +
==Dokumentasjon==
 +
Se:
 +
* https://docs.machform.com/help
  
 
==Bruksområder==
 
==Bruksområder==
 
Hvilke typer skjemaer kan opprettes i Skjemaker?
 
Hvilke typer skjemaer kan opprettes i Skjemaker?
 
   
 
   
* Påmeldingskjema der en ikke har behov for avansert rapporterings-funksjonalitet
+
* Påmeldingskjema der en ikke har behov for avansert rapporterings-funksjonalitet. En kan likevel alltid eksportere ut dataene til Excel for deretter å prosessere statistikk enten i Excel, SPSS eller annet verktøy.
 
* Påmeldingskjema for kurs, seminarer, konferanser og sosiale arrangementer
 
* Påmeldingskjema for kurs, seminarer, konferanser og sosiale arrangementer
 
* Spørreskjema
 
* Spørreskjema
 
* Evalueringsskjema
 
* Evalueringsskjema
  
Du kan administrere dine egne skjema. Data lagres trygt på en maskin på UiB, noe som gir bedre sikkerhet og tilgjengelighet enn med tilgjengelige eksterne gratisverktøy.
+
Du kan administrere dine egne skjema. Data lagres trygt på en Linux servermaskin på UiB, noe som gir bedre sikkerhet og tilgjengelighet enn med tilgjengelige eksterne gratisverktøy.
  
 
Hva kan du '''ikke''' bruke Skjemaker til?
 
Hva kan du '''ikke''' bruke Skjemaker til?
* Skjemaker kan ikke benyttes for betalingsløsninger ved arrangement.
+
* Skjemaker kan ikke benyttes for betalingsløsninger ved arrangement som er UiB tilknyttet
* Skjemaker er ikke knyttet til løsning for nettbetaling.
 
 
* Ikke bruk Skjemaker til å registrere [https://www.datatilsynet.no/personvern/Personopplysninger/ sensitive personopplysninger!]
 
* Ikke bruk Skjemaker til å registrere [https://www.datatilsynet.no/personvern/Personopplysninger/ sensitive personopplysninger!]
  
 
For å se hvordan dette virker, og om dette dekker dine behov, kan du bare logge inn på [https://skjemaker.app.uib.no Skjemaker] og opprette et skjema. Du trenger ikke lagre noe skjema for å utforske verktøyet. Du kan også når som helst slette skjema du har opprettet.
 
For å se hvordan dette virker, og om dette dekker dine behov, kan du bare logge inn på [https://skjemaker.app.uib.no Skjemaker] og opprette et skjema. Du trenger ikke lagre noe skjema for å utforske verktøyet. Du kan også når som helst slette skjema du har opprettet.
  
==Litt om hva du kan gjøre i skjemaet ditt==
+
==Bruke Skjemaker i MittUiB==
''Administrator'' for et skjema er den som oppretter det. (Når du lager et skjema er altså du administrator for dette skjemaet.) Administrator styrer innholdet i skjemaet og blant annet hvem som skal ha tilgang til å svare på skjemaet. Administrator kan også velge å sette passord for tilgang til skjemaet.
+
===Integrere skjemaet i siden===
 +
På skjemaker siden: Velg 'Code' i menyen under skjemaet du skal bruke. Deretter kan du velge 'Iframe code', den finner du i 'Form code Type'. Så kopierer du koden som kommer opp og limer den inn i editoren på MittUib - Merk at du må gå til HTML-redigering i editoren.
 +
 
 +
===Linke til eksternt skjema===
 +
Samme fremgangsmåte i skjemaker til å begynne med: Code -> Form code Type: Simple link - denne kan også limes inn i HTML-redigering i editoren på MittUib.
 +
 
 +
==En annen epost avsender adresse i Skjemaker==
 +
Skjemaker vil per default sende ut notification eposter med "MachForm <no-reply@skjemaker.app.uib.no>" som avsender adresse.
 +
Dette er mulig å endre. Dersom en tilfører skjemaet et Email felt, så kan en i Notification definere at epost feltet skal brukes som avsender.
 +
 
 +
[[File:Skjemaker notifications annen avsender adresse.png|400px]]
 +
 
 +
Deretter kan en omdefinere '''From Name''' og '''Reply-To Email''' som vist på bildet.
 +
 
 +
Dersom en har Skjemaker skjema som sender data videre til TopDesk, så kan en enten ved å benytte epost feltet til å knytte avsender adressen til innmelder. Hver klar over at innmelder kan skrive feil epost adresse.
 +
 
 +
Dersom er ønsker å endre From Email feltet så må en finne ut hva Email felter heter.
 +
I de fleste tilfeller heter feltet noe som: {element_N} hvor N er et løpenummer.
 +
Dette finner en ved å til Notification Settings -> More options -> Merge tags.
 +
 
 +
Det er viktig at en tester skjemaet godt i forkant før en publiserer skjemaet med nye innstillinger!
  
Husk også: [[Skjemaverktøy og -tjenester#Verktøyet er ikke alt|Verktøyet er ikke alt]] (noen generelle spørsmål å stille seg ved utarbeiding av spørreskjema)
+
==Problemer med Skjemaker?==
 +
===Opplastede filer til skjemaet blir ikke sendt med notifications eposten===
 +
En må slå på Send File as Email Attachment, som en finner under opplastingsfeltet properties.
 +
Altså: Trykk på opplastingselementet. Gå til Field Properties -> Upload options -> Send File as Email Attachment
  
===Ferdige elementer som kan dras inn i skjemaet omfatter bl.a.:===
+
===Deltakerlisten virker ikke lenger?===
*'''Single line text''': tekstfelt med en linje
+
I ny versjon av Skjemaker november 2020, så ble deltakerlistefunksjonaliteten fjernet. Dette ble gjort grunnet GDPR reglene. Det er et krav til at innmelder av skjemaet må kunne selv velge om deres navn skal vises på en åpen deltakerliste.
*'''Paragraph text''': tekstfelt med flere linjer
+
Om en likevel ønsker en deltakerliste og innhenter godkjenning fra innmelder, så kan selv lage deltakerlisten med report-funksjonen.
*'''Multiple choice''': velg ett av flere alternativer ("radioknapper")
+
Det gjør en på følgende måte:
*'''Checkboxes''': ruter der man har mulighet til å hake av flere alternativer
+
* Logg inn skjemaker
*'''Drop down''': nedtrekksmeny
+
* Trykk på report
*'''Date''': dato, med egne definerte felter for dag måned og år
+
* Trykk så på Add New Widget
*'''Time''': klokkeslett, med egne definerte felter for minutter, timer og tid døgnet.
+
* Velg widget type: Entries grid
*'''Name''': felt for navnet til den som registrerer seg
+
* Skriv inn Widget Title: Deltakerliste
*'''Email''': felt for e-postadresse
+
* Under widget'en, trykk på Edit
*'''Phone''': felt formatert for å inneholde telefonnumer med eventuell landkode m.m.
+
* Under opsjon 2, så kan en velge hvilke felter som skal vises. Her velger en da "navn" og evt. andre felter en ønsker å vise
*'''Address''': felter for å skrive inn de enkelte delene av en adresse
+
* Trykk Save Settings
*'''Web site''': for å skrive inn URL-adressen til en vevside
+
* Under Widget'en, trykk Widget code
*'''Price''': støtter foreløpig dollar, euro, pund og yen (men ordinære tallfelt kan normalt brukes).
+
* Her kan du velge mellom Iframe eller vanlig link (url)
*'''Section Break''': for inndeling av skjemaet
+
* Denne koden kan du da lime inn i skjemaets Descriptions felt.
*'''File upload''': opplasting av fil fra den som svarer
 
*'''Matrix choice''': Flerspørsmåls matrise 
 
*'''Page break''': Sideskift, så skjemaet ditt består av flere sider. (Du kan også styre når en bruker skal sendes videre til andre sider, f.eks. avhengig av vha de svarer på et spørmål i skjemaet. Dette gjør du via 'Logic' funksjonen inne i 'Manage Form'.
 
  
De ulike elementene kan brukes etter behov i ønsket rekkefølge. Administrator kan velge tekst for hvert element, og de kan også til en viss grad tilpasses. Blant annet går det an å hake av at de ulike elementene skal vere påkrevet å fylle ut.
+
Se også video som viser framgangsmåten:
  
===Følgende egenskaper og funksjonalitet kan velges for hvert skjema:===
+
{{#widget:YouTube|id=QcSTHDEfOb0}}
*'''Form Title''': Her skriver administrator for skjemaet inn en tittel på skjemaet.
 
*'''Description''': Dette vil vises for brukeren under tittelen på det aktuelle skjemaet. Det kan være nyttig for å vise en kort beskrivelse og nødvendige instruksjoner for brukeren.
 
*'''Turn On Password Protection''': her kan du sette et passord som brukeren trenger for å kunne registrere seg.
 
*'''Turn On Spam Protection (CAPTCHA)''': Hvis aktivert, vil et bilde med et tilfeldig ord genereres på vevsiden med skjemaet. Det aktuelle ordet vil man også kunne få "lest opp" høyt. For å kunne registrere seg, må brukeren skrive inn riktig ord. Dette er nyttig for å forhindre misbruk av roboter eller automatiserte [[spam]]-programmer.
 
*'''Limit One Entry Per User''': Bruk denne for å hindre brukere fra å fylle ut skjemaet mer enn en gang. (Dette gjøres ved å sammenligne brukerens IP-adresse.)
 
*'''Show Review Page Before Submitting''': Hvis aktivert, vil brukeren få forhåndsvist sine oppføringer for å sjekke at de er riktige før de sender inn sin registrering.
 
*'''Success Message''': Meldingen du skriver inn her vil vises som en bekreftelse på at ferdig utfylt skjema er registrert. Alternativt kan administrator legge inn adressen til en vevside som skal vises.
 
*'''Emails''': Du kan få e-postbekreftelse for hver registrering noen gjør. Du kan også sende automatisk e-postkvittering til den som fyller inn skjema. Det forutsetter at du bruker e-postadressefeltet når du lager skjemaet. (Praktisk for å huske at man har svart.)
 
*'''Submission limit ''': Begrensning på hvor mange som kan fullføre skjemaet. (F.eks. hvis det er et begrenset antall plasser.)
 
*'''Show submissions''': For å vise deltakerliste med navn.
 
*'''Automatic Scheduling''': Du kan styre dato/tid et skjema skal være tilgjengelig.
 
  
== Se også ==
+
===Hvorfor får en ikke gitt tilgang til spesifikke brukere på et skjema?===
(Merk at noe av opplæringsmateriellet kan være for andre versjoner av produktet, og at det derfor kan være noen mindre ulikhter mellom det som vises i veiledningene og vår versjon av Skjemaker.)
+
Dersom brukeren aldri har logget på Skjemaker (https://skjemaker.app.uib.no), så finnes ikke brukernavnet i mysqldatabasen.
 +
Løsningen er å be de andre logge inn på skjemaker, da blir kontoen opprettet. Deretter kan en gi tilgang til det aktuelle Skjemaker skjemaet.
 +
Husk også at det er brukerens epost adresse som skal benyttes, ikke uib brukernavnet.
  
* [https://www.machform.com/form-examples Skjemaeksempler laget med samme verktøy som Skjemaker] (fra leverandøren av Machform)
+
For å registrere nye brukere til Skjemaker skjemaet ditt, bruk følgende skjema:
* [https://www.youtube.com/user/appnitro Opplæringsvideoer fra leverandøren]
+
* https://skjemaker.app.uib.no/tilgang
* [https://www.youtube.com/results?search_query=machform Opplæringsvideoer fra ulike kilder]
+
Dersom du ikke har sikkerhetskode, så må du bruke det gamle skjemaet. Du vil få tilsendt en sikkerhetskode.
* [[Skjemaverktøy og -tjenester]]
+
* http://link.uib.no/skjemakertilgang
  
==Spørsmål og svar ==
+
===Skjemaker henger===
===Kan jeg legge inn klikkbare lenker i skjemaet mitt?===
+
Dersom skjemaet ditt henger, særlig i sammenheng med at du har lagt til sjekkbokser, så er en mulig løsning at du dupliserer skjemaet ditt til et nytt skjema.
Ja, det gjør du ved å legge inn lenken (URL) i en HTML <a></a> tag. Du kan også legge inn lenker til dokumenter.
+
Det ser ut til å fungere for de fleste. Feilen ligger antakelig en plass dypt nede i PHP koden til Machform.
 +
===Skjemaker henger 2===
 +
En annen mulig feil er at en har satt på epost kvittering til innmelder samt at innholdet skal sendes som et pdf vedlegg. Vi har sett tilfeller hvor "dompdf" funksjonaliteten i Skjemaker går i en uendelig løkke, noe som medfører at innmelderen etter flere minutter får en "internal 500 error" feilmelding. Skjemaet er postet, men innmelder får aldri en kvittering. Løsningen i slike tilfeller er å ta ut igjen at pdf vedlegg legges til epost kvitteringen.
 +
===Uavsluttede html tags kan skape problem i admin grensesnittet===
 +
Noen legger til egen html kode i skjemaet. Dette fordi en ønsker å lage html lenker, bold på tekst osv. Det er viktig å avslutte html tagene. Dersom en legger på f.eks
 +
<nowiki><b>noe tekst her...</nowiki>
 +
og glemmer å avslutte med:
 +
<nowiki></b></nowiki>
 +
så kan en oppleve at hele admin grensesnittet begynner å oppføre seg rart. En får blant annet ikke endret på eksisterende radiobokser. Råd i de fleste tilfellene er å unngå å legge inn egen html kode, evt. nøste seg gjennom og prøve å finne hvilken html tag en har glemt å legge inn.
  
'''Eksempel:'''
+
===Feil syntaks i epost-oppføringen i notification===
<a href="URL">Navn på lenke</a>
+
Noen ganger kan en oppleve følgende feilmelding:
<a href="http://skjemaker.app.uib.no">Skjemaker</a>
+
"Fatal error: Uncaught exception 'Swift_RfcComplianceException' with message 'Address in mailbox given [{element_5}] does not comply with RFC 2822, 3.6.2.' in /var/www/app/skjemaker/htdocs/lib/swift-mailer/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php:352 Stack trace: 0 /var/www/app/skjemaker/htdocs/lib/swift-mailer/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php(264)
 +
Mest sannsynlig har en lagt inn flere mottaker-eposter under notification, men har brukt ":", når en skal bruke "," for å skille epost adressene. Eller en har syntaktisk feil i selve epost-adressen. F.eks vil en epost på formen:
 +
navn@no
 +
feile, mens
 +
navn@uib.no
 +
vil fungere.
  
Viktig! Dersom du glemmer å avslutte html tag'ene, så kan det skje mye rart. Skjemaet kan faktisk slutte å virke. Så, hold tunga beint i munnen.
 
  
 
[[en:Skjemaker_-_self_service_web_form_tool]]
 
[[en:Skjemaker_-_self_service_web_form_tool]]

Nåværende revisjon fra 29. okt. 2021 kl. 12:38

Viktig melding.gif Trenger oversettelse! Denne siden eksisterer kun på norsk eller er mer innholdsrik på norsk og trenger oversettelse. Translate this page with Google:

Flere melder om at de ikke mottar epost med registreringslenke når de prøver å gi tilgang til andre via skjemaker.app.uib.no/tilgang.

En kan da prøve å se om eposten har kommet til:

 • start.uib.no -> Outlook
Skjemaker ble oppgradert 11. september 2021. Les detaljer her: https://it.uib.no/Skjemaker_oppgradering

VIKTIG OM SKJEMAKER! Dersom du har et Skjemaker-skjema i dag med et epost-felt, så bør du unngå å fjerne epost-feltet.
Det er en feil i Skjemaker som gjør at skjemaet ditt kan bli ubrukelig i etterkant. Dersom du ønsker å fjerne epost-feltet, så bør du heller velge å skjule det. Vi håper at ny versjon av Skjemaker 19. november 2020 løser feilen. Om du har fjernet epost-feltet (og evt. lagt til et nytt), og opplever at skjemaet feiler på en eller annen måte, så er eneste måten å løse det på enten å duplisere skjemaet til et nytt skjema eller lage hele skjemaet helt på nytt igjen

Lag ditt eget webskjema

Skjemaker er et web-basert selvhjelps skjemaverktøy som er velegnet for å lage web-skjemaer f.eks. for påmelding til arrangement, kursevalueringer, søknader, enkle spørreundersøkelser og lignende.

Les mer om tjenesten her:

Standardelementer kan lett legges til skjemaet ved å klikke og dra, og innholdet kan relativt enkelt tilpasses ditt behov.

Skjemaker er basert på Machform fra Appnitro Software.

Lisenskostnaden er rundt 200 USD i snitt per år.

I dag eksistererer det over 17 000 skjemaer, hvor ca 5000 er aktive skjema, i Skjemaker, og det er registrert over 3900 brukere med rundt 800 aktive (1) brukere. Se statistikk her:

(1) Logget inn minst én gang siste 3 måneder

Hvordan komme i gang?

Gå til skjemaker.app.uib.no og logg på med UiB brukernavn og passord.

Brukerstøtte

Det gis ikke brukerstøtte i hvordan en bruker Skjemaker. Vi henviser til dokumentasjonen om en har lyst til å lære om Skjemaker (Machform)

Likevel, står en helt fast er det lovt å spørre. Det gjør en ved å lage en sak til IT avdelingen på UiBHjelp:

Merk saken: Problem med Skjemaker

Skjemaker skjemaet's ID nummer

Skjemaets ID nummer finner en i lenken til selve skjemaet. Alle Skjemaker (Machform) skjemaer får en url som er på formen:

Hvor nnnnnnnn er skjemaet's ID nummer.

Dokumentasjon

Se:

Bruksområder

Hvilke typer skjemaer kan opprettes i Skjemaker?

 • Påmeldingskjema der en ikke har behov for avansert rapporterings-funksjonalitet. En kan likevel alltid eksportere ut dataene til Excel for deretter å prosessere statistikk enten i Excel, SPSS eller annet verktøy.
 • Påmeldingskjema for kurs, seminarer, konferanser og sosiale arrangementer
 • Spørreskjema
 • Evalueringsskjema

Du kan administrere dine egne skjema. Data lagres trygt på en Linux servermaskin på UiB, noe som gir bedre sikkerhet og tilgjengelighet enn med tilgjengelige eksterne gratisverktøy.

Hva kan du ikke bruke Skjemaker til?

 • Skjemaker kan ikke benyttes for betalingsløsninger ved arrangement som er UiB tilknyttet
 • Ikke bruk Skjemaker til å registrere sensitive personopplysninger!

For å se hvordan dette virker, og om dette dekker dine behov, kan du bare logge inn på Skjemaker og opprette et skjema. Du trenger ikke lagre noe skjema for å utforske verktøyet. Du kan også når som helst slette skjema du har opprettet.

Bruke Skjemaker i MittUiB

Integrere skjemaet i siden

På skjemaker siden: Velg 'Code' i menyen under skjemaet du skal bruke. Deretter kan du velge 'Iframe code', den finner du i 'Form code Type'. Så kopierer du koden som kommer opp og limer den inn i editoren på MittUib - Merk at du må gå til HTML-redigering i editoren.

Linke til eksternt skjema

Samme fremgangsmåte i skjemaker til å begynne med: Code -> Form code Type: Simple link - denne kan også limes inn i HTML-redigering i editoren på MittUib.

En annen epost avsender adresse i Skjemaker

Skjemaker vil per default sende ut notification eposter med "MachForm <no-reply@skjemaker.app.uib.no>" som avsender adresse. Dette er mulig å endre. Dersom en tilfører skjemaet et Email felt, så kan en i Notification definere at epost feltet skal brukes som avsender.

Skjemaker notifications annen avsender adresse.png

Deretter kan en omdefinere From Name og Reply-To Email som vist på bildet.

Dersom en har Skjemaker skjema som sender data videre til TopDesk, så kan en enten ved å benytte epost feltet til å knytte avsender adressen til innmelder. Hver klar over at innmelder kan skrive feil epost adresse.

Dersom er ønsker å endre From Email feltet så må en finne ut hva Email felter heter. I de fleste tilfeller heter feltet noe som: {element_N} hvor N er et løpenummer. Dette finner en ved å gå til Notification Settings -> More options -> Merge tags.

Det er viktig at en tester skjemaet godt i forkant før en publiserer skjemaet med nye innstillinger!

Problemer med Skjemaker?

Opplastede filer til skjemaet blir ikke sendt med notifications eposten

En må slå på Send File as Email Attachment, som en finner under opplastingsfeltet properties. Altså: Trykk på opplastingselementet. Gå til Field Properties -> Upload options -> Send File as Email Attachment

Deltakerlisten virker ikke lenger?

I ny versjon av Skjemaker november 2020, så ble deltakerlistefunksjonaliteten fjernet. Dette ble gjort grunnet GDPR reglene. Det er et krav til at innmelder av skjemaet må kunne selv velge om deres navn skal vises på en åpen deltakerliste. Om en likevel ønsker en deltakerliste og innhenter godkjenning fra innmelder, så kan selv lage deltakerlisten med report-funksjonen. Det gjør en på følgende måte:

 • Logg inn på skjemaker
 • Trykk på report
 • Trykk så på Add New Widget
 • Velg widget type: Entries grid
 • Skriv inn Widget Title: Deltakerliste
 • Under widget'en, trykk på Edit
 • Under opsjon 2, så kan en velge hvilke felter som skal vises. Her velger en da "navn" og evt. andre felter en ønsker å vise
 • Trykk Save Settings
 • Under Widget'en, trykk Widget code
 • Her kan du velge mellom Iframe eller vanlig link (url)
 • Denne koden kan du da lime inn i skjemaets Descriptions felt.

Se også video som viser framgangsmåten:

Hvorfor får en ikke gitt tilgang til spesifikke brukere på et skjema?

Dersom brukeren aldri har logget på Skjemaker (https://skjemaker.app.uib.no), så finnes ikke brukernavnet i mysqldatabasen. Løsningen er å be de andre logge inn på skjemaker, da blir kontoen opprettet. Deretter kan en gi tilgang til det aktuelle Skjemaker skjemaet. Husk også at det er brukerens epost adresse som skal benyttes, ikke uib brukernavnet.

For å registrere nye brukere til Skjemaker skjemaet ditt, bruk følgende skjema:

Dersom du ikke har sikkerhetskode, så må du bruke det gamle skjemaet. Du vil få tilsendt en sikkerhetskode.

Skjemaker henger

Dersom skjemaet ditt henger, særlig i sammenheng med at du har lagt til sjekkbokser, så er en mulig løsning at du dupliserer skjemaet ditt til et nytt skjema. Det ser ut til å fungere for de fleste. Feilen ligger antakelig en plass dypt nede i PHP koden til Machform.

Skjemaker henger 2

En annen mulig feil er at en har satt på epost kvittering til innmelder samt at innholdet skal sendes som et pdf vedlegg. Vi har sett tilfeller hvor "dompdf" funksjonaliteten i Skjemaker går i en uendelig løkke, noe som medfører at innmelderen etter flere minutter får en "internal 500 error" feilmelding. Skjemaet er postet, men innmelder får aldri en kvittering. Løsningen i slike tilfeller er å ta ut igjen at pdf vedlegg legges til epost kvitteringen.

Uavsluttede html tags kan skape problem i admin grensesnittet

Noen legger til egen html kode i skjemaet. Dette fordi en ønsker å lage html lenker, bold på tekst osv. Det er viktig å avslutte html tagene. Dersom en legger på f.eks

<b>noe tekst her...

og glemmer å avslutte med:

</b>

så kan en oppleve at hele admin grensesnittet begynner å oppføre seg rart. En får blant annet ikke endret på eksisterende radiobokser. Råd i de fleste tilfellene er å unngå å legge inn egen html kode, evt. nøste seg gjennom og prøve å finne hvilken html tag en har glemt å legge inn.

Feil syntaks i epost-oppføringen i notification

Noen ganger kan en oppleve følgende feilmelding:

"Fatal error: Uncaught exception 'Swift_RfcComplianceException' with message 'Address in mailbox given [{element_5}] does not comply with RFC 2822, 3.6.2.' in /var/www/app/skjemaker/htdocs/lib/swift-mailer/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php:352 Stack trace: 0 /var/www/app/skjemaker/htdocs/lib/swift-mailer/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php(264)

Mest sannsynlig har en lagt inn flere mottaker-eposter under notification, men har brukt ":", når en skal bruke "," for å skille epost adressene. Eller en har syntaktisk feil i selve epost-adressen. F.eks vil en epost på formen:

navn@no

feile, mens

navn@uib.no

vil fungere.