Sjekkliste ved IKT anskaffelse

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 22.02.2016 av Gaa041 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Sjekkliste for anskaffelse av IT-løsninger ved UiB

Listen er ment for ITA-medarbeidere som blir involvert i anskaffelseprosesser, samt øvrige ved UiB som jobber med slike anskaffelser.
Se også "Kjøreregler ved anskaffelse av IT-løsninger og gjennomføring av endringsprosjekter" for overordnede krav.

 • Følges de overordnede prinsippene for IKT-arkitektur for offentlig sektor?, se Arkitekturprinsipper
 • Støttes de mest brukte nettlesere og håndholdte enheter for systemer som er tilgjengelig på nett?
 • Støttes forskjellige språk i løsningen?
 • Er hele eller deler av dataene arkivverdig? Integrasjonsmulighet mot arkivsystem ved UiB.
 • Støtte for Feide pålogging av brukere? se Feide for informasjon.
 • Programvarelisens
 • Rutiner for feilrapportering og endringsønsker.
 • Finnes det et brukermiljø?
 • Hvor ofte kommer nye versjoner?
 • Er det behov for å integrere mot andre IT-systemer ved UiB? Finnes det REST eller SOAP grensesnitt?
 • Hvor/hvordan lagres person og andre sensitive data?
 • Hvordan sikres overføring av data i nettleser, backup, osv.
 • System og bruker-dokumentasjon
 • Kan data gjøres offentlig tilgjengelig fra løsningen?, se Åpne data

Preferanser til ITA ved UiB

 • Server: RedHat Enterprise Linux og Windows
 • Databaseteknologi: Oracle og PostgresSQL
 • Programmingsspråk og rammeverk: Apex, Python, PHP, Drupal