Sigmaplot

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Produsent

Systat Software Inc

Leverandør

Alfasoft

Sigmaplot ved UiB

Sigmaplot for Windows kan bestilles fra IT-avdelingen og koster for tiden kr 1000,- pr år. Vi bare har lisenser for ansatte. Bestiller ved enheten sender bestillingen til programvare@it.uib.no. Husk å oppgi stedkode, navn på bruker og maskin. Vi kan deretter legge programmet inn fra IT-avdelingen. Betalingen vil skje ved fakturering fra IT-avdelingen.