Forskjell mellom versjoner av «Sigmaplot»

Fra IT-hjelp UiB
Linje 17: Linje 17:
  
 
===Frittstående lisens===
 
===Frittstående lisens===
IT-avdelingen har også 10 frittstående lisenser på Sigmaplot som kan brukes på maskiner der nettverkslisenser ikke strekker til. Typiske tilfeller er maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen, bærbare maskiner som brukes i områder der det ikke er internettforbindelse eller som av andre grunner ikke får tilgang til UiB-nettet. (Dersom en har installert programmet manuelt må Lisensfilen fornyes hvert år for at programmet fortsatt skal fungere). Prisen på denne type lisens er satt til 1000 kroner pr maskin det installeres på per år. Det tas forbehold om vi fremdeles har slike lisenser til overs.
+
IT-avdelingen har også 10 frittstående lisenser på Sigmaplot som kan brukes på maskiner der nettverkslisenser ikke strekker til. Typiske tilfeller er bærbare maskiner som brukes i områder der det ikke er internettforbindelse eller som av andre grunner ikke får tilgang til UiB-nettet. (Dersom en har installert programmet manuelt må Lisensfilen fornyes hvert år for at programmet fortsatt skal fungere). Prisen på denne type lisens er satt til 1000 kroner pr maskin det installeres på per år. Det tas forbehold om vi fremdeles har slike lisenser til overs.
  
 
===Bestilling===
 
===Bestilling===

Revisjonen fra 4. nov. 2013 kl. 10:59


Produsent

Systat Software Inc

Leverandør

Alfasoft

Sigmaplot ved UiB

Nettverkslisens

Sigmaplot for Windows kan bestilles fra IT-avdelingen og koster for tiden kr 600,- pr år (tidligere 1000,- pr år). Dette innebærer at en til enhver tid kan bruke siste versjon av Sigmaplot (vedlikeholdsavtale). Lisensen til Sigmaplot ligger på en egen lisensserver (60-nettverkslisenser/samtidig bruk). For å bruke Sigmaplot må en derfor være tilknyttet UiB-nettet. Bærbare maskiner må være tilkoblet UiB-nettet ved hjelp av en vpn-tilkobling når maskinen ikke er direkte tilkoblet UiB-nettet med kabel. En bruker kan ha programmet på en ekstra maskin (eks bærbar) forutsatt at en ikke bruker programmet på begge maskiner samtidig.

Vi har bare lisenser for ansatte ved UiB.

Frittstående lisens

IT-avdelingen har også 10 frittstående lisenser på Sigmaplot som kan brukes på maskiner der nettverkslisenser ikke strekker til. Typiske tilfeller er bærbare maskiner som brukes i områder der det ikke er internettforbindelse eller som av andre grunner ikke får tilgang til UiB-nettet. (Dersom en har installert programmet manuelt må Lisensfilen fornyes hvert år for at programmet fortsatt skal fungere). Prisen på denne type lisens er satt til 1000 kroner pr maskin det installeres på per år. Det tas forbehold om vi fremdeles har slike lisenser til overs.

Bestilling

Bestiller ved enheten oppretter en egen sak i issuetracker (http://bs.uib.no). Husk å oppgi type lisens, stedkode, navn på bruker og maskin. Vi kan deretter legge programmet inn fra IT-avdelingen. Betalingen vil skje ved fakturering fra IT-avdelingen. Lisenser på Sigmaplot er bare gyldig så lenge avdelingen betaler årlig vedlikeholdskostnader for sine lisenser. Avdelingen mister tilgangen til lisenser de ikke lenger ønsker betale vedlikehold for.