Forskjell mellom versjoner av «Sigmaplot»

m
(Nye rutiner for Sigmaplot)
Linje 10: Linje 10:
  
 
==Sigmaplot ved UiB==
 
==Sigmaplot ved UiB==
 +
UiB tilbyr bare Sigmaplot for Windows PC-er satt opp av IT-avdelingen. Vi kan videre bare tilby Sigmaplot til ansatte ved UiB for bruk til UiB relatert arbeid.
  
 
===Nettverkslisens===   
 
===Nettverkslisens===   
Sigmaplot for Windows kan bestilles fra IT-avdelingen og koster for tiden kr 600,- pr år (tidligere 1000,- pr år). Dette innebærer at en til enhver tid kan bruke siste versjon av Sigmaplot (vedlikeholdsavtale). Lisensen til Sigmaplot ligger en egen lisensserver (60-nettverkslisenser/samtidig bruk). For å bruke Sigmaplot må en derfor være tilknyttet UiB-nettet. Bærbare maskiner må være tilkoblet UiB-nettet ved hjelp av en vpn-tilkobling når maskinen ikke er direkte tilkoblet UiB-nettet med kabel. En bruker kan ha programmet på en ekstra maskin (eks bærbar) forutsatt at en ikke bruker programmet på begge maskiner samtidig.
+
UiB disponerer i dag 60 nettverkslisenser. Dersom en har en Windows PC satt opp av IT-avdelingen kan en få dette installert maskinen. For å bruke denne type lisens må en være tilknyttet UiB-nettet. Bærbare maskiner må være tilkoblet UiB-nettet ved hjelp av en vpn-tilkobling når maskinen ikke er direkte tilkoblet UiB-nettet med kabel.  
  
Vi har bare lisenser for ansatte ved UiB.
+
===Frittstående lisens===
 +
IT-avdelingen har også 10 frittstående lisenser på Sigmaplot. På grunn av det begrensede antallet tilbyr vi bare lån av lisens på opp til en måned av gangen (maks to ganger i løpet av et år). Typiske tilfeller er bærbare maskiner som brukes i områder der det ikke er internettforbindelse eller som av andre grunner ikke får tilgang til UiB-nettet.  
  
===Frittstående lisens===
+
== Maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen ==
IT-avdelingen har også 10 frittstående lisenser på Sigmaplot som kan brukes på maskiner der nettverkslisenser ikke strekker til. Typiske tilfeller er bærbare maskiner som brukes i områder der det ikke er internettforbindelse eller som av andre grunner ikke får tilgang til UiB-nettet.  
+
Vi tilbyr dessverre ikke lisens for maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen. I alle disse tilfeller må avdelingen kjøpe inn egen lisens for programmet. Dette gjelder også for klientdriftede bærbare Windows PC-er som trenger frittstående lisens for perioder lengre enn en måned. For bestilling av lisens kan en ta kontakt med Imento (se https://it.uib.no/Imento )
  
 
===Bestilling===
 
===Bestilling===
Bestiller ved enheten oppretter en egen sak i issuetracker ([http://bs.uib.no/ http://bs.uib.no]). Husk å oppgi type lisens, stedkode, navn på bruker og maskin. Vi kan deretter legge programmet inn fra IT-avdelingen. Betalingen vil skje ved fakturering fra IT-avdelingen. Lisenser Sigmaplot er bare gyldig så lenge avdelingen betaler årlig vedlikeholdskostnader for sine lisenser. Avdelingen mister tilgangen til lisenser de ikke lenger ønsker betale vedlikehold for.  
+
Trenger du Sigmaplot til din UiB PC kan du opprette en sak i issuetracker (http://bs.uib.no). Husk å oppgi type lisens (evt tidsperiode) og navn på maskin (eks IT123456) . Vi kan deretter legge programmet så sant den er tilkoblet UiB-nettet ved hjelp av nettverkskabel.  
 +
Fra sommeren 2014 har IT-avdelingen sluttet å internfakturere bruken av Sigmaplot. (UiB betaler denne regningen). Av praktiske grunner har vi også sluttet å tilby Sigmaplot maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen.  
  
 
{{BRA}}
 
{{BRA}}

Revisjonen fra 28. aug. 2014 kl. 15:50


Produsent

Systat Software Inc

Leverandør

Alfasoft

Sigmaplot ved UiB

UiB tilbyr bare Sigmaplot for Windows PC-er satt opp av IT-avdelingen. Vi kan videre bare tilby Sigmaplot til ansatte ved UiB for bruk til UiB relatert arbeid.

Nettverkslisens

UiB disponerer i dag 60 nettverkslisenser. Dersom en har en Windows PC satt opp av IT-avdelingen kan en få dette installert på maskinen. For å bruke denne type lisens må en være tilknyttet UiB-nettet. Bærbare maskiner må være tilkoblet UiB-nettet ved hjelp av en vpn-tilkobling når maskinen ikke er direkte tilkoblet UiB-nettet med kabel.

Frittstående lisens

IT-avdelingen har også 10 frittstående lisenser på Sigmaplot. På grunn av det begrensede antallet tilbyr vi bare lån av lisens på opp til en måned av gangen (maks to ganger i løpet av et år). Typiske tilfeller er bærbare maskiner som brukes i områder der det ikke er internettforbindelse eller som av andre grunner ikke får tilgang til UiB-nettet.

Maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen

Vi tilbyr dessverre ikke lisens for maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen. I alle disse tilfeller må avdelingen kjøpe inn egen lisens for programmet. Dette gjelder også for klientdriftede bærbare Windows PC-er som trenger frittstående lisens for perioder lengre enn en måned. For bestilling av lisens kan en ta kontakt med Imento (se https://it.uib.no/Imento )

Bestilling

Trenger du Sigmaplot til din UiB PC kan du opprette en sak i issuetracker (http://bs.uib.no). Husk å oppgi type lisens (evt tidsperiode) og navn på maskin (eks IT123456) . Vi kan deretter legge programmet så sant den er tilkoblet UiB-nettet ved hjelp av nettverkskabel. Fra sommeren 2014 har IT-avdelingen sluttet å internfakturere bruken av Sigmaplot. (UiB betaler denne regningen). Av praktiske grunner har vi også sluttet å tilby Sigmaplot på maskiner som ikke er satt opp av IT-avdelingen.