Sette inn penger i Pullprint-systemet

Fra IT-hjelp UiB


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Du kan fylle penger på utskriftskontoen din for bruk i Pullprint-systemet på to måter:

Dersom du ikke allerede har et kredittkort som er gyldig i Norge, kan du enkelt kjøpe et SpendOn VISAkort/Gavekort hos alle Narvesen, 7-Eleven og Shell/7-Eleven, og hos en del Kiwi, Joker, Meny, SPAR og Coop-butikker. Les mer om dette her:

Følg bruksanvisningen under.


 1. Gå til http://payprint.uib.no (du må være på UIB-nettet for å få tilgang, enten på en campus-maskin eller via VPN).
 2. Tast inn brukernavn og passord:

  PayprintLoginWin7.JPG

 3. Velg ePay
  Epay.jpg

 4. Tast inn ønsket beløp og klikk på Accept. NB! Man får ikke refundert ubrukt beløp. Det anbefales derfor ikke å overføre for store beløp til utskriftskontoen.
  Sum.jpg

 5. Tast inn kontoopplysninger og klikk OK
  Krkort.jpg

 6. Det kommer opp en kvitteringsskjerm som bekrefter at transaksjonen er utført.
  Bekreft.jpg

Hvis noe går galt eller du har spørsmål, se Ofte stilte spørsmål om PullPrint eller kontakt IT-avdelingen via https://bs.uib.no. Notér ned transaksjonsnummeret (finnes på din kontoutskrift, på kvitteringsskjermen og i bekreftelsesmailen du får i etterkant), nøyaktig beløp og tidspunkt. Disse opplysningene gjør det lettere for oss å besvare henvendelsen.