Sak.uib.no - roller

Revisjon per 12. aug. 2011 kl. 11:32 av Edpjm (diskusjon | bidrag) (Lagt til kategorien Prosjekt.uib.no. Endra litt på rekkefølga slik at det no er minst rettigheiter / mest grunnleggande øverst.)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 12.08.2011 av Edpjm . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Denne siden gir en oversikt over de tilgjengelige rollene i UiB sin installasjon av Redminehttps://prosjekt.uib.no. Når du oppretter et prosjekt i prosjekt.uib.no kan du gi andre personer roller i prosjektet. Avhengig av hvilke typer arbeidsflyt som er aktivert for prosjektet vil rollene gi forskjellige muligheter og tilganger i prosjektet. Det er utformet og dokumentert forskjellige roller som skal passe sammen, men en kan selv velge fritt mellom rollene dersom det er ønskelig.


Observatør

Observatør-rollen blir tildelt automatisk av systemet hvis din enhet/avdeling har fått satt opp automatisk brukeroppretting. F.eks blir prosjektet til IT-avdelingen automatisk oppdatert med nye medarbeidere eller hvis noen slutter. Grunnen til at dette gjøres er at nye brukere ellers ikke blir tilgjengelig i systemet før de har logget inn en gang. Observatør-rollen har innsyn og lesetilgang til prosjektet og kan komme med kommentarer. Kan ikke endre statusinformasjon.

Deltaker

Har full tilgang til alle behandlingsfunksjoner for de aktuelle prosjektdata

Prosjektleder

Har full tilgang til prosjektdata i sitt prosjekt.

Prosjekteier

Styringsgruppe

Systemansvarlig

Rollen Systemansvarlig gir tilgang til å opprette prosjekter. Systemansvarlig-rollen skal kun benyttes på andre eller tredje nivå i prosjekttreet og gis til de som får delegert ansvar for å opprette prosjekter i sin del av organisasjonen. F.eks kan man tenke seg at en i prosjektet MNFA (Matematisk- naturvitenskaplig fakultet) gir denne rollen til to eller tre personer som da får ansvar for å delegere videre i sin del av treet. Dette er altså en mer administrativ rolle.