Sak.uib.no - roller

Revisjon per 11. aug. 2011 kl. 15:54 av Cdo021 (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Informasjon.gif Under utvikling! Denne siden er under utvikling og ble sist oppdatert 11.08.2011 av Cdo021 . Artikkelen kan eksistere på engelsk. Se etter en språklenke i menyen til venstre.

Denne siden gir en oversikt over de tilgjengelige rollene i UiB sin installasjon av Redminehttps://prosjekt.uib.no. Når du oppretter et prosjekt i prosjekt.uib.no kan du gi andre personer roller i prosjektet. Avhengig av hvilke typer arbeidsflyt som er aktivert for prosjektet vil rollene gi forskjellige muligheter og tilganger i prosjektet. Det er utformet og dokumentert forskjellige roller som skal passe sammen, men en kan selv velge fritt mellom rollene dersom det er ønskelig.


Prosjektleder

Har full tilgang til prosjektdata i sitt prosjekt.

Deltaker

Har full tilgang til alle behandlingsfunksjoner for de aktuelle prosjektdata

Prosjekteier

Styringsgruppe

Observatør

Observatør-rollen blir tildelt automatisk av systemet hvis din enhet/avdeling har fått satt opp automatisk brukeroppretting. F.eks blir prosjektet til IT-avdelingen automatisk oppdatert med nye medarbeidere eller hvis noen slutter. Grunnen til at dette gjøres er at nye brukere ellers ikke blir tilgjengelig i systemet før de har logget inn en gang. Observatør-rollen har innsyn og lesetilgang til prosjektet og kan komme med kommentarer. Kan ikke endre statusinformasjon.

Systemansvarlig

Rollen Systemansvarlig gir tilgang til å opprette prosjekter. Systemansvarlig-rollen skal kun benyttes på andre eller tredje nivå i prosjekttreet og gis til de som får delegert ansvar for å opprette prosjekter i sin del av organisasjonen. F.eks kan man tenke seg at en i prosjektet MNFA (Matematisk- naturvitenskaplig fakultet) gir denne rollen til to eller tre personer som da får ansvar for å delegere videre i sin del av treet.