Sak.uib.no - roller

Revisjon per 31. mar. 2011 kl. 09:10 av Nmajj (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?

Roller i Redmine

Denne siden gir en oversikt over de tilgjengelige rollene i UiB sin installasjon av Redminehttps://prosjekt.uib.no. Når du oppretter et prosjekt i Redmine kan du gi andre personer roller i prosjektet. Avhengig av hvilke typer arbeidsflyt som er aktivert for prosjektet vil rollene gi forskjellige muligheter og tilganger i prosjektet. Det er utformet og dokumentert forskjellige sett med roller som skal passe sammen men en kan selv velge fritt mellom rollene dersom det er ønskelig.

Rollesett: Enkelt

Dette settet med roller er tenkt brukt på en generisk måte i de tilfeller en ikke er opptatt av å få til en spesiell arbeidsflyt. I mange uformelle prosjekter vil dette rollesettet være det mest fornuftige å bruke.

Rollesett: ITA-prosjekt

IT-avdelingen har utviklet et eget sett med roller som skal benyttes i ITA-prosjekter.

ITA Prosjektleder

ITA Prosjektdeltaker

ITA Styregruppe

ITA Referansegruppe

ITA Observatør

Spesialroller i systemet

Systemansvarlig

Rollen systemansvarlig gir tilgang til å opprette prosjekter. Systemansvarlig-rollen skal kun benyttes på andre eller tredje nivå i prosjekttreet og gis til de som får delegert ansvar for å opprette prosjekter i sin del av organisasjonen. F.eks kan man tenke seg at en i prosjektet MNFA (Matematisk- naturvitenskaplig fakultet) gir denne rollen til to eller tre presoner som da får ansvar for å delegere videre i sin del av treet.