Sak.uib.no - roller

Fra IT-hjelp UiB
Revisjon per 8. mar. 2017 kl. 15:26 av Mihho (diskusjon | bidrag)


Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en
Tilbakemelding
på denne siden?


Denne siden gir en oversikt over de tilgjengelige rollene i UiB sin installasjon av Redminehttps://prosjekt.uib.no. Når du oppretter et prosjekt i prosjekt.uib.no kan du gi andre personer roller i prosjektet. Avhengig av hvilke typer arbeidsflyt som er aktivert for prosjektet vil rollene gi forskjellige muligheter og tilganger i prosjektet. Det er utformet og dokumentert forskjellige roller som skal passe sammen, men en kan selv velge fritt mellom rollene dersom det er ønskelig. Det er ingen av rollene som er obligatorisk i enkeltprosjekter.


Observatør

Observatør-rollen blir tildelt av prosjektleder eller prosjektansvarlig. Brukere blir ikke tilgjengelig i systemet før de har logget inn en gang. Observatør-rollen har innsyn og lesetilgang til prosjektet og kan komme med kommentarer. Observatør kan ikke endre statusinformasjon.

Deltaker

Denne rollen har full tilgang til alle behandlingsfunksjoner for de aktuelle prosjektdata, som å opprette ny sak og laste opp dokumenter.

Prosjektleder

Prosjektleder-rollen har full tilgang til prosjektdata i sitt prosjekt. Prosjektleder har blant annet tilgang til å administrere prosjektet, endre status og tildele roller og oppgaver til deltakere.

Prosjekteier

Prosjekteier kan typisk være bestiller av projektet eller leder for enheten hvor projektet ligger. Prosjekteier i et prosjekt er ofte medlem i styringsgruppen. Har samme rettigheter som deltaker og styringsgruppe.

Styringsgruppe

I prosjekter uten en formelt oppnevnt styringsgruppe kan det være hensiktsmessig å tildele denne rollen til nærmeste leder eller en annen som har overordnet oppfølgingsansvar. Rollen styringsgruppe har samme rettigheter som deltaker og prosjekteier.

Redmine-operatør

Rollen Redmine-operatør gir tilgang til å opprette prosjekter. Redmine-operatør-rollen skal kun benyttes på andre eller tredje nivå i prosjekttreet og gis til de som får delegert ansvar for å opprette prosjekter i sin del av organisasjonen. F.eks kan man tenke seg at en i prosjektet MNFA (Matematisk- naturvitenskaplig fakultet) gir denne rollen til en eller to på hvert institutt som da får ansvar for å delegere videre i sin del av treet. Dette er altså en mer administrativ rolle.